• bazylika 03
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Aktualności

 

Komunikaty duszpasterskie na I Niedzielę Adwentu 28.11.2021

1 Adwentu1. Dzisiejszą pierwszą niedzielą Adwentu rozpoczynamy czas przygotowania wspólnoty Kościoła na powtórne przyjście Pana oraz radosną pamiątkę Jego Narodzin. Pamiętajmy, że o jakości przeżywanego Adwentu świadczy to, czy pośród codzienności będziemy umieli znaleźć czas na Msze św. Roratnie, na szczególną wyobraźnię miłosierdzia względem bliźniego w potrzebie. Dlatego przez cały czas adwentowego oczekiwania pod naszą amboną ustawiony będzie kosz z logo Caritas, do którego będziemy mogli ofiarować trwałą żywność, z której grupa Caritas przygotuje w naszym imieniu paczki żywnościowe dla potrzebujących na czas Świąt Bożego Narodzenia.

Tradycyjne Roraty sprawowane będą dla dzieci w poniedziałki, środy i piątki o godz. 18:00 z homilią dla nich przeznaczoną, podczas których ogłoszony zostanie konkurs adwentowy dla najmłodszych. Roraty dla dorosłych każdego dnia o godz. 6:30 także z homilią dla dorosłych. Niech czas adwentowego oczekiwania pozwoli nam dobrze przygotować się na przyjście Pana; na kolejną pamiątkę Jego Narodzin.

2. W najbliższy wtorek 30 listopada przeżywać będziemy święto św. Andrzeja Apostoła. Z tej okazji na Eucharystii o godz. 18:00 modlić się będziemy w intencji ks. solenizanta Andrzeja. Ze szczególnym zaproszeniem zwracamy się do grup, którym duszpasterzuje ks. Solenizant. Wszystkich do modlitwy zapraszamy.

3. Kontynuujemy przygotowanie grupy młodzieży i starszych do sakramentu Bierzmowania. Ponieważ zbliża się wielkimi krokami uroczystość Bierzmowania, w najbliższym tygodniu serdecznie zapraszamy młodzież i starszych na kolejne spotkania przygotowujące, które odbędą się we wtorek 30 listopada i w piątek 03 grudnia o godz. 19:00 w sali katechetycznej. Prosimy, aby ze względu na krótkie już terminy nikogo z kandydatów do Bierzmowania nie brakowało.

Regulamin XIII Przeglądu Piosenki Religijnej dla dzieci i młodzieży Cantate Domino 09 grudnia 2021

REGULAMIN XIII PRZEGLĄDU
PIOSENKI RELIGIJNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY CANTATE DOMINO


ORGANIZOWANEGO W RAMACH
JUBILEUSZOWYCH
XXV BOLESŁAWIECKICH DNI KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ


Bolesławiec,
09 Grudnia 2021

Matka Boża z obrazka bazyliki

1. Cele przeglądu:

-  Rozbudzanie zainteresowań i pogłębienie świadomości religijnej;
-  Kształtowanie uczuć religijnych;
-  Rozwijanie talentów muzycznych;
-  Przygotowanie do czynnego udziału w wydarzeniach kulturalnych;
-  Uwielbienie Boga przez śpiew piosenki religijnej;
-  Gotowość do przygotowania własnego wysiłku w wydarzenie kulturalne.

2. Organizator przeglądu

- Parafia Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja w Bolesławcu - Bolesławiecka Bazylika Maryjna oraz Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki.

3. Uczestnicy przeglądu

- dzieci w wieku przedszkolnym;
- dzieci szkoły podstawowej;
- młodzież szkół ponadpodstawowych.

4. Warunki uczestnictwa

Akceptacja warunków przeglądu oraz wpisanie na listę uczestników, przez poprawne wypełnienie „Karty zgłoszeniowej” zamieszczonej na stronie internetowej Bolesławieckiej Bazyliki Maryjnej pod nazwą: www.sanktuarium.boleslawiec.pl  lub pobranej od katechetów szkolnych oraz przekazanie wypełnionej „Karty zgłoszeniowej” do skrzynki korespondencyjnej kancelarii parafialnej w Bolesławcu, przy ul. Kościelnej 3 (skrzynka w drzwiach wejściowych), w terminie do 05 grudnia 2021 (środa). Uwaga prosimy o dokładne wpisywanie danych kontaktowych na karcie. Karta zgłoszeniowa musi także zostać podpisana w klauzuli RODO (na końcu karty zgłoszeniowej) przez jednego rodzica lub Uczestnika, jeśli jest już osobą pełnoletnią. Niepodpisana Karta zgłoszenia w klauzuli RODO jest nieważna.

Karta zgłoszeniowa XIII Przeglądu Piosenki Religijnej dla dzieci i młodzieży Cantate Domino 09 grudnia 2021

karta zgloszeniowaKARTA ZGŁOSZENIOWA
XIII PRZEGLĄDU PIOSENKI RELIGIJNEJ
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
CANTATE DOMINO

 Czwartek, 09 Grudnia 2021

organizowany w ramach

JUBILEUSZOWYCH XXV BOLESŁAWIECKICH DNI KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

przy Bolesławieckiej Bazylice Maryjnej

Bolesławiec, 09 grudnia 2021 (czwartek)

Zgłoszenie dokonujemy na wydrukowanej i czytelnie wypełnionej karcie dostarczonej do skrzynki korespondencyjnej w drzwiach wejściowych kancelarii parafialnej ul. Kościelna 3, Bolesławiec (czynna codziennie prócz niedziel w godz. od 17:00 do 17:45) w terminie do 05 grudnia 2021 (niedziela)

Uroczyste obchody Święta Niepodległości w Bolesławcu 11.11.2021

Myślcie o Polsce właściwie i szukajcie jej w prostocie serca!

Jak każdego roku – mimo czasu pandemii – gromadziliśmy się w Bolesławieckiej Bazylice Maryjnej w świątecznym dniu 11 listopada, aby otaczać naszą modlitwą Ojczyznę Matkę. Każdego roku obchody Święta Niepodległości w środowisku bolesławieckim są związane z bazyliką – najcenniejszym obiektem zabytkowym miasta i okolic. Obchody rocznicy odzyskania niepodległości w Bolesławcu współorganizuje Starostwo Powiatowe w Bolesławcu z panem Starostą Tomaszem Gabrysiakiem. W bieżącym roku Święto Niepodległości zaszczycił swoją obecnością pan Cezary Przybylski, Marszałek Dolnego Śląska.

DSC05472

 

Witając licznie zgromadzonych wiernych i wszystkich gości ks. prałat Andrzej Jarosiewicz, rektor Bolesławieckiej Bazyliki Maryjnej powiedział: „W 103 rocznicę odzyskania niepodległości Najjaśniejszej Rzeczypospolitej serdecznie witamy w czcigodnych murach Bolesławieckiej Bazyliki Maryjnej wszystkich przybyłych na dzisiejszą modlitwę gości i parafian. Gromadzimy się w naszej świątyni w wyjątkowym dniu, gdy cała Polska i ci którzy czują się Polakami, przeniknięci głęboką miłością do Ojczyzny, stają przy ołtarzach Pańskich w kraju i zagranicą, by zanosić do Boga szczególne modlitwy, prosząc aby nasza Ojczyzna rozwijała się w pokoju, by trudne drogi demokratycznego ładu, prowadziły do dobra wspólnego, by słowo Polska i Polak były szanowane w świecie. W tej świątecznej atmosferze patrzymy dziś z podziwem na zgromadzonych wśród nas kombatantów II wojny światowej; wszystkich miejsc, gdzie żołnierz z orzełkiem stał się symbolem konsekwencji, ofiary i trudnej wytrwałości. Patrzymy z podziwem na łagierników, przymusowych robotników, więźniów politycznych…” (…).

Zachęta Władz naszego miasta do szczepień trzecią dawką

Szczepionka 3Zgodnie z wydanym przez Ministra Zdrowia w dniu 28 września 2021 komunikatem informuję, że mając na uwadze zalecenia Rady Medycznej, rozpoczął się proces wystawiania skierowań do e-rejestracji na szczepienia dawką przypominającą dla wszystkich osób, które ukończyły 50 rok życia.

Przypominam, że osoby niepełnosprawne lub mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień mogą zgłaszać potrzeby w tym zakresie telefonicznie do Urzędu Miasta Bolesławiec pod numer 075/645 65 46 lub 604 112 842 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400).

Osobom, które z różnych względów nie mogą lub nie potrafią dokonać rejestracji na szczepienie, udzielona zostanie pomoc w dokonaniu tej czynności. W zależności od sytuacji zdrowotnej osoba może zostać zakwalifikowana do wykonania szczepienia przez Mobilny Zespół Szczepień.

Proszę o przekazanie powyższych informacji członkom wspólnoty parafialnej. Mam nadzieje, że zmobilizujemy się razem do walki z COVID-19 i zminimalizujemy skutki zapowiadanej czwartej fali epidemii.

 

Jerzy Zieliński
Sekretarz Miasta Bolesławiec

List pasterski Biskupów Polskich w związku z XVI Zgromadzeniem Ogólnym Synodu Biskupów w Rzymie 17.10.2021

KEPSYNOD, CZYLI NASZA WSPÓLNA DROGA

List pasterski Biskupów Polskich
w związku z  XVI Zgromadzeniem Ogólnym Synodu Biskupów

Drogie Siostry, drodzy Bracia,

„(…) Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu” (Mk 10,45). To, usłyszane przed chwilą zdanie Chrystusa, można potraktować nie tylko jako streszczenie całej dzisiejszej liturgii Słowa, ale w ogóle jako streszczenie Ewangelii. Chrystus przyszedł, aby służyć! Nie możemy też pominąć kontekstu, w którym padły te słowa. Oto Jan i Jakub próbują sobie „załatwićˮ pierwsze miejsca w Królestwie Bożym. Inni uczniowie jawnie się na to oburzają, pewnie dlatego, że sami chcieliby je dostać. A Chrystus cierpliwie tłumaczy: przyszedłem nie dla pierwszych miejsc, przyszedłem, aby służyć i „dać swoje życie jako okup za wielu”(Mk 10,45).

Tłumaczy to także dzisiaj i nam. Tłumaczy to swojemu Kościołowi, który powinien – jak słyszeliśmy w drugim czytaniu – trwać mocno w wyznawaniu wiary (por. Hbr 4,14) i przez to wyznawanie, tak słowem, jak i stylem życia, ukazywać światu Chrystusa – Sługę. Nie uciekniemy dziś przed podwójnym pytaniem. Najpierw warto zapytać samego siebie: czy inni, patrząc na moje życie, mogą zobaczyć w nim odbicie Chrystusa-Sługi, czy raczej widzą tylko kogoś nieustannie zatroskanego o własną pozycję i własne sprawy, ciągle oburzonego na drugich, szczelnie zamkniętego w swoim mikroświecie? I dalej: co można zobaczyć, patrząc na życie naszych kościelnych wspólnot: Chrystusa pochylonego w służbie najsłabszym, czy zatroskanie o wizerunek instytucji, walkę o zwycięstwo takiej czy innej opcji duszpasterskiej, a nawet politycznej?

Diecezjalne

 • logo-mateusz
 • logo-radiowatykanskie
 • logo-rycerzekolumba
 • logo-dzielobiblijne
 • logo-biblia
 • logo-katolik
 • logo-pwt
 • logo-liturgia
 • logo-kai
 • logo-fronda
 • logo-tezeusz
 • logo-deon
 • logo-oaza

Interreg

interreg

Partnerzy:

herbMCC logo23SPAwB

powiatlogo62 kompania

logo legnica

logo-radio.plus-legnica.fm

 

 

Kontakt:

Rzymskokatolicka Parafia
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja

ul. Kościelna 3, 59-700 Bolesławiec

tel. 75 6466350

NIP 612-15-22-373 REGON 040110594

Konto parafialne:
98 1020 2137 0000 9002 0083 6031

 

ORGANISTA BAZYLIKI - Henryk Kut
tel. 604 805 743

Kontakt:

BOLESŁAWIECKA BAZYLIKA MARYJNA - BOLESŁAWIECKIE SANKTUARIUM MARYJNE

ul. Kościelna 3, 59-700 Bolesławiec

Kancelaria Parafialna czynna jest każdego dnia w godzinach od 16:00 do 17:45.

W soboty od godz. 10:00 do 11:00 oraz od 16:00 do 17:45.