• bazylika 03
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Aktualności

 

Komunikaty duszpasterskie na IV Niedzielę Wielkiego Postu 19.03.2023

uzdrowienie ślepego od urodzenia1. Ze względu na to, że dzień 19 marca przypadł właśnie w dzisiejszą niedzielę Wielkiego Postu, coroczna uroczystość św. Józefa Oblubieńca Matki Bożej obchodzona będzie w dniu jutrzejszym, w poniedziałek 20. marca. Msze św. w naszej bazylice o godz. 6:30; 7:00; 9:00; dodatkowa Eucharystia o godz. 11:00 oraz wieczorna o 18:00. Niech św. Józef, Oblubieniec Bożej Rodzicielki, Patron Kościoła Powszechnego i  Współpatron Diecezji Legnickiej, wyprasza nam łaskę pokoju w ludzkich sercach; łaskę pokoju na skrwawionej ziemi ukraińskiej.

Jak zapowiadaliśmy w dzisiejszą niedzielę 19. marca, przy wyjściach z bazyliki kwestujemy na wsparcie broczącej krwią Ukrainy, która już od ponad roku gnębiona jest bratobójczą wojną. Niech nasza modlitwa i ofiara wspomogą tych, którzy jako niewinne ofiary dźwigają krzyż śmierci, zniszczenia, okaleczonego życia. Wszystkim z serca dziękujemy za wsparcie.

2. Przypominamy, że w piątki czasu Wielkiego Postu nabożeństwa Drogi Krzyżowej dla dzieci o godz. 16:30. Do udziału zapraszamy wszystkie dzieci naszej parafii, szczególnie przygotowujące się do pierwszej Komunii św.; nabożeństwa Drogi Krzyżowej dla dorosłych tradycyjnie o godz. 17:30. Na zakończenie Drogi Krzyżowej dla dorosłych, przez cały Wielki Post będziemy mieli okazję przyjąć błogosławieństwo Relikwiami Drzewa Krzyża św. W dzisiejsze popołudnie, jak każdej niedzieli Wielkiego Postu, Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym. Do modlitwy wszystkich zapraszamy.

3. W czwartek 23. marca przeżywać będziemy comiesięczny Dzień Duchowości św. Ojca Pio. Naszą modlitwę rozpoczniemy Nowenną za wstawiennictwem św. Ojca Pio o godz. 17:30 w intencjach zbiorowych, po której sprawowana będzie Msza św. w intencjach zbiorowych za żywych, czy zmarłych z naszych rodzin. Na zakończenie Mszy św. przyjmiemy błogosławieństwo relikwiami św. Ojca Pio. Do modlitwy z serca zapraszamy!

4. W dniach uprzedzających uroczystość Zwiastowania Pańskiego, jak każdego roku przeżywać będziemy duchowe przygotowanie do podjęcia się dzieła duchowej adopcji dziecka poczętego. Z tej okazji w czwartek o godz. 17:30 modlitwa za wstawiennictwem św. Ojca Pio w intencji obrony życia poczętego, a następnie Eucharystia. W piątek o godz. 17:30 Droga Krzyżowa dzieci poczętych oraz Eucharystia. W sobotę – uroczystość Zwiastowania Pańskiego o godz. 17:30 adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą ekspiacyjną za grzechu zabójstw nienarodzonych a po niej Msza św. z przyrzeczeniami duchowej adopcji dziecka poczętego. Wszystkich na tę coroczną akcję z serca zapraszamy!

5. W najbliższy piątek 24 marca, po Drodze Krzyżowej dla dzieci, około godz. 17:00 zapraszamy na spotkanie organizacyjne Rodziców dzieci przygotowujących się do pierwszej Komunii św. Prosimy, aby nikogo z rodziców lub prawnych opiekunów na tym spotkaniu nie brakowało.

6. W sobotę 25 marca przeżywać będziemy uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Dzień Świętości życia. Msze św. w bazylice tego dnia o godz. 6:30; 7:00; 9:00; dodatkowa Msza św. o 11:00; oraz wieczorna o 18:00 z przyrzeczeniami duchowej adopcji dziecka poczętego. Wszystkich do modlitwy z serca zapraszamy!

7. Od przyszłej niedzieli – V Wielkiego Postu – 26 marca do środy 29 marca przeżywać będziemy w naszej wspólnocie Rekolekcje Wielkopostne, które w tym roku poprowadzi dla nas ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, wieloletni rektor Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Rozdawaliśmy już programy tych rekolekcji, na których mamy także wydrukowany plan Triduum Paschalnego z programem poświęcenia pokarmów włącznie. Na stolikach pozostało jeszcze trochę programów, zabierzmy je do domów, dla naszych najbliższych, dla sąsiadów, byśmy nie zmarnowali tego szczególnego wielkopostnego czasu. 26-29. marca, już dziś na ten szczególne dni refleksji nad Bożym słowem wszystkich z serca zapraszamy.

ZAPRASZAMY NA NABOŻEŃSTWA DROGI KRZYŻOWEJ I GORZKICH ŻALI W CZASIE WIELKIEGO POSTU 2023

Droga krzyżowaW piątki czasu Wielkiego Postu nabożeństwa Drogi Krzyżowej dla dzieci o godz. 16:30. Do udziału zapraszamy wszystkie dzieci naszej parafii, szczególnie przygotowujące się do pierwszej Komunii św.; nabożeństwa Drogi Krzyżowej dla dorosłych tradycyjnie o godz. 17:30. Na zakończenie Drogi Krzyżowej dla dorosłych, przez cały Wielki Post będziemy mieli okazję przyjąć błogosławieństwo Relikwiami Drzewa Krzyża św.

W Niedziele czasu Wielkiego Postu nabożestwa Gorzkich Żali o godz. 17:30 przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. 

Pamiętajmy, że o jakości Wielkiego Postu w życiu duchowym każdego z nas świadczy to, czy będziemy umieli znaleźć swój wymiar oczyszczającej pokuty, a wszystko po to, by czas przygotowania paschalnego był przez nas owocnie przeżyty. Do oczyszczającej medytacji Męki Pańskiej wszystkich z serca zapraszamy!

 

Pieczeć bazyliki na stronę internetową

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA NA WIELKI POST 2023

franciszek na wielki postORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA
NA WIELKI POST 2023

Asceza wielkopostna, itinerarium synodalne

Drodzy bracia i siostry!

Ewangelie Mateusza, Marka i Łukasza zgodnie opisują wydarzenie przemienienia Jezusa. Widzimy w nim odpowiedź Pana na niezrozumienie, jakie okazali mu jego uczniowie. Nieco wcześniej bowiem doszło do poważnej kontrowersji między Nauczycielem a Szymonem Piotrem, który po wyznaniu wiary w Jezusa jako Chrystusa, Syna Bożego, odrzucił Jego zapowiedź męki i krzyża. Jezus stanowczo go upomniał: „Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo myślisz nie na sposób Boży, lecz na ludzki!” (Mt 16, 23). A „po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno” (Mt 17, 1).

Ewangelia o Przemienieniu Pańskim jest głoszona co roku w drugą niedzielę Wielkiego Postu. Rzeczywiście w tym okresie liturgicznym Pan bierze nas ze sobą i prowadzi na miejsce odosobnione. Nawet jeśli nasze normalne obowiązki wymagają od

nas pozostania w naszych zwykłych miejscach, przeżywając powszedniość często powtarzaną, a niekiedy nudną, to w okresie Wielkiego Postu jesteśmy zaproszeni do „wejścia na wysoką górę” razem z Jezusem, aby przeżyć wraz ze świętym ludem Bożym szczególne doświadczenie ascezy.

Asceza wielkopostna to usiłowanie, zawsze ożywiane łaską, do przezwyciężenia naszego braku wiary i oporów, żeby pójść za Jezusem drogą krzyżową. Tego właśnie, czego potrzebowali Piotr i inni uczniowie. Aby pogłębić naszą znajomość Nauczyciela, by w pełni zrozumieć i przyjąć tajemnicę boskiego zbawienia, realizowanego w całkowitym darze z siebie z miłości, musimy dać się Jemu prowadzić na miejsca odosobnione i w górę, odrywając się od przeciętności i próżności. Trzeba wyruszyć w drogę, drogę wiodącą pod górę, wymagającą wysiłku, ofiarności i koncentracji, jak wyprawa w góry. Te wymagania są ważne także dla procesu synodalnego, w realizację którego zaangażowaliśmy się jako Kościół. Warto, abyśmy podjęli refleksję nad tym powiązaniem, jakie istnieje między ascezą wielkopostną a doświadczeniem synodalnym.

Na „rekolekcje” na górze Tabor Jezus zabiera ze sobą trzech uczniów, wybranych by byli świadkami wyjątkowego wydarzenia. Chce, aby to doświadczenie łaski nie było indywidualne, lecz wspólne, jak zresztą całe nasze życie wiary. Za Jezusem idzie się razem. I razem, jako Kościół pielgrzymujący w czasie przeżywamy rok liturgiczny, a w nim Wielki Post, idąc z tymi, których Pan postawił obok nas jako współtowarzyszy podróży. Podobnie jak w przypadku wejścia Jezusa i uczniów na górę Tabor, możemy powiedzieć, że nasza wielkopostna droga jest „synodalna”, ponieważ odbywamy ją razem na tej samej drodze będąc uczniami jedynego Nauczyciela. Wiemy bowiem, że On sam jest Drogą, a zatem – zarówno w drodze liturgicznej jak i synodalnej – Kościół nie czyni nic innego, jak tylko coraz głębiej i pełniej wchodzi w tajemnicę Chrystusa Zbawiciela.

Św. Jan Gabriel Perboyre - Patron czasu epidemii - który pozwolił nam się odnaleźć ... - 24.05.2020

jan gabriel Perboyre

 

Św. Jan Gabriel Perboyre - Patron czasu epidemii
- który pozwolił nam się odnaleźć...

 

Życie Jana Gabriela Perboyre'a (1802-1840) można zamknąć w trzech etapach: pierwszy od urodzenia do wstąpienia do wspólnoty wincentyńskiej, drugi od nowicjatu do wyjazdu do Chin; trzeci - obejmuje działalność misjonarską w Chinach, której ukoronowaniem było męczeństwo. Dwa pierwsze były ludzkim i duchowym przygotowaniem do realizacji trzeciego etapu.

Trudno byłoby znaleźć bardziej znaczący dzień narodzin dla przyszłego misjonarza -męczennika niż uroczystość Objawienia Pańskiego. Właśnie 6 stycznia 1802 roku, w małej miejscowości Puech należącej do gminy i parafii Montgesty niedaleko Cahors we Francji, urodził się Jan Gabriel Perboyre. Ochrzczony w dniu następnym otrzymał imiona najstarszego stryja, który mieszkał w domu rodzinnym znajdującym się niedaleko Catus, zwanym Zamkiem Villary. Pomimo przywrócenia pokoju religijnego i wolności kultu w związku z zawarciem konkordatu przez Napoleona i papieża Piusa VI (1802) sytuacja, w jakiej znajdował się ówczesny Kościół we Francji, była dość trudna i złożona. Istniała potrzeba jego odbudowy zarówno pod względem duchowym jak i materialnym.

Więcej artykułów…

Diecezjalne

 • logo-mateusz
 • logo-radiowatykanskie
 • logo-rycerzekolumba
 • logo-dzielobiblijne
 • logo-biblia
 • logo-katolik
 • logo-pwt
 • logo-liturgia
 • logo-kai
 • logo-fronda
 • logo-tezeusz
 • logo-deon
 • logo-oaza

Interreg

interreg

Partnerzy:

herbMCC logo23SPAwB

powiatlogo62 kompania

logo legnica

logo-radio.plus-legnica.fm

 

 

Kontakt:

Rzymskokatolicka Parafia
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja

ul. Kościelna 3, 59-700 Bolesławiec

tel. 75 6466350

NIP 612-15-22-373 REGON 040110594

Konto parafialne:
98 1020 2137 0000 9002 0083 6031

 

ORGANISTA BAZYLIKI - Henryk Kut
tel. 604 805 743

Kontakt:

BOLESŁAWIECKA BAZYLIKA MARYJNA - BOLESŁAWIECKIE SANKTUARIUM MARYJNE

ul. Kościelna 3, 59-700 Bolesławiec

Kancelaria Parafialna czynna jest każdego dnia w godzinach od 16:00 do 17:45.

W soboty od godz. 10:00 do 11:00 oraz od 16:00 do 17:45.