• bazylika 03
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Aktualności

 

Uroczysta Wigilia Paschalna w Bolesławieckiej Bazylice Maryjnej 15.04.2017. Fot. K. Sosnowski

IMG 2447

Jak każdego roku w Wielką Sobotę o godz. 20:00 rozpoczęliśmy uroczystą Wigilię Zmartwychwstania Pańskiego. Eucharystii przewodniczył ks. prałat Andrzej Jarosiewicz, rektor Bolesławieckiej Bazyliki Maryjnej, a koncelebrowali ją: ks. Janusz Diament oraz ks. Tomasz Krauze.

Na wstępie poświęciliśmy ogień przed Bazyliką, od którego odpalony został nowy Paschał. Wnosząc procesjonalnie Paschał do bazyliki stopniowo oświetlaliśmy jej wnętrze, przed odpalane od Paschału świece chrzcielne. Następnie wysłuchaliśmy Orędzia Paschalnego, które odśpiewał kantor Krzysztof Sosnowski. Po czym słuchaliśmy Słowa Bożego. Wykonane zostały wszystkie przewidziane czytania mszalne, które we fragmentach Starego Testamentu, a szczególnie w pieśniach prorockich, budowały w nas przekonanie, co uczynił Bóg z miłości do swojego narodu wybranego, do każdego człowieka. Dzieło stworzenia, cudowne wyjście z ziemi niewoli, biblijni bohaterowie jak Abraham i Mojżesz, budowali przed nami „boski teatr” wszystko, co pośród wieków uczynił dla nas Bóg, by zapowiedzieć boską ofiarę krzyżową swego jedynego Syna oraz Jego cudowne Zmartwychwstanie. Po każdym czytaniu śpiewane były psalmy responsoryjne w poetycki sposób wyrażające nam modlitwę psalmisty. Każdy Psalm wykonywany był przez innego kantora, a niektóre z nich wykonane zostały przez Scholę studencką Mane nobiscum Domine i Chór Bolesławieckiego Ośrodka Kultury. Najpiękniejszymi aranżacjami muzycznymi okazały się: muzycznie wyrażone fragmenty Księgi Rodzaju oraz tzw. Kantyk Mojżesza. Kulminacyjnym czytaniem była tzw. Epistoła, po której obwieszczone zostało głównemu celebransowi i wszystkim zgromadzonym, że mamy Alleluja. Na tę wieść chór podjął śpiew uroczystego i zwielokrotnionego Alleluja, które następnie powtarzane było w Psalmie allelujatycznym. Po proklamowanej przez ks. Tomasza Krauze Ewangelii Zmartwychwstania, wszyscy zgromadzeni usiedli i wsłuchali się w słowa homilii wielkanocnej.

Kierując do zgromadzonych słowa homilii wielkanocnej, ks. prałat Andrzej Jarosiewicz, rektor bazyliki, nawiązał do słów anioła z pustego grobu: „«Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak zapowiedział… (Mt 28,5-6). W tę Wigilię Paschalną liturgia stawia przed nami wiele znaków. Ciemności i światła, Bożej pedagogii i ludzkich zamysłów, aż w centralnym momencie przyzywając wspólnoty wszystkich świętych, za kapłanem stojącym przy naszej chrzcielnicy dokonamy za chwilę odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. Czynimy to nie dlatego by przywoływać lub wspominać nasz chrzest, który miał miejsce wiele lat temu, ale aby z odnowionym obliczem człowieka Bożego starać się w codzienności życia pokonywać zło i grzech. Czynimy to dlatego, by umieć stawać się ludźmi Bożej odwagi, by umieć pokonywać zło naszego życia; by umieć wygrywać walkę z wszelkimi przejawami ludzkiej słabości. A wszystko po to, by rzeczywiście w Chrystusie Zmartwychwstałym być nowym człowiekiem, odnowionym człowiekiem, kimś zupełnie innym niż proponuje świat świątecznej komercji i plastikowych ozdób. Człowiek przez ten wysiłek nawracania się, hartowania swojej duszy w sakramentach Kościoła, staje się kimś nowym, odnowionym, kimś silnym i pięknym w Bogu. Czy wizja takie człowieka jest dziś możliwa?

Papież Franciszek 19 listopada zeszłego roku 2016 kreował kardynałem ks. Ernesta Simoniego. Jest on Albańczykiem, wyświęconym na kapłana w 1956. Siedem lat później został aresztowany przez komunistyczne władze swego kraju. W więzieniu poddano go ciężkim torturom, chcąc go zmusić do wystąpienia przeciwko Kościołowi katolickiemu. Kategorycznie odmówił. Brutalne przesłuchania ciągnęły się tygodniami. W ich trakcie oprawcy przywoływali wielokrotnie w swoich okrzykach śmierć, ponieważ ks. Ernest ogłosił ludziom w trakcie aresztowania, „że zginie dla Chrystusa, jeśli to będzie konieczne”. Skazano go na śmierć wyrokiem albańskiego sądu. Następnie wyrok zamieniono na 25 lat katorgi w obozie pracy. W więzieniu sprawował posługę kapłańską, stając się dla więźniów ojcem duchownym. Odprawiał dla nich potajemnie z pamięci Msze św. po łacinie i udzielał im Komunii św. Po uwolnieniu w 1981 roku, jako „wróg ludu” został skierowany do przymusowej pracy w miejskich zakładach kanalizacyjnych. I tam potajemnie pełnił posługę kapłańską aż do upadku reżimu komunistycznego w 1990 roku. Okazał się wśród ludzi niezłomnym kapłanem i do dziś pomaga wszystkim chrześcijanom na świecie lepiej pojąć Chrystusowe słowa z dzisiejszej Ewangelii: „Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak zapowiedział…”.

Człowiek jest w stanie pokonać każdy lęk, jeżeli jest przekonany, że istnieje coś ważniejszego niż biologiczne życie. Medycyna zmaga się ze śmiercią, próbując przedłużyć życie, ale nie może czynić tego w nieskończoność. Ostatecznie to śmierć odnosi zwycięstwo. Odnosi je nad medycyną, lecz nie nad wiarą. Wiara bowiem ukazuje nam perspektywę wieczności, dając nam nowe spojrzenie na siebie i na świat nas otaczający. Nasza ziemska pielgrzymka, zamknięta w ciasnych granicach czasu i przestrzeni, kiedyś się skończy w swoim ziemskim wymiarze i przejdzie w wymiar wieczny w Bogu. Do tej właśnie prawdy będą nas prowadzić przyrzeczenia chrzcielne.

Jesteśmy pochłonięci codziennymi troskami, bieżącą krzątaniną. Dzisiaj popatrzmy na nie inaczej. Spotykamy Zmartwychwstałego, który pragnie nam ukazać wieczne wartości. On pokonał śmierć i dlatego spójrzmy na nią jak na klucz do nowego życia. Jeśli mocno w Niego wierzymy, śmierć dla nas nie będzie czymś strasznym, lecz pełnym zaufania przejściem do nowego życia w Bogu. Tak często nam współczesnym ludziom wydaje się, że ostatnie słowo należy do judaszowej zdrady, niesprawiedliwego sądu, do bardzo wpływowych współczesnych namiestników Piłatów, lub arcykapłanów Kajfaszów. Tymczasem właśnie w dzisiejszą noc zmartwychwstania Pańskiego nie tylko głośno rozbrzmiewają słowa anioła z grobu Chrystusa, ale słowa te burzą wszelkie ludzkie zamysły, intrygi, wszelkie ludzkie knowania: „«Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak zapowiedział…”.

Choć tyle razy człowiek zawodzi się na drugim człowieku, choć tyle razy powtarza się judaszowa zdrada w wielkich i małych sprawach naszego życia, choć tyle razy słychać niesprawiedliwie osądy i grzebania po cudzych sumieniach, to jednak w świetle tego anielskiego wezwania z pustego grobu Chrystusa Pana warto być autentycznym chrześcijaninem! Warto być człowiekiem Bożym, bo dzisiejsza noc z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych jest wielkim zwycięstwem dobra nad złem.

Niech to wyjątkowe nocne spotkanie ze Zmartwychwstałym Jezusem przy uzdrawiającej studni Jakuba, jaką jest dla nas wszystkich nasza chrzcielnica, odnawia naszą wiarę, odnawia naszą miłość, nadzieję, także i w to, że i w naszym życiu po Wielkim Piątku zawsze przychodzi Wielka Noc zwycięstwa światła nad ciemnością, zmartwychwstania nad śmiercią, łaski nad grzechem …”.

Po wielkanocnej homilii wsłuchując się w śpiewaną Litanię do wszystkich świętych, przeszliśmy procesjonalnie do naszej chrzcielnicy, aby w tym świętym miejscu, trzymając w dłoniach zapalone świece, odnowić nasze przymierze chrzcielne. Przewodniczący liturgii odśpiewał też uroczystą modlitwę błogosławieństwa wody chrzcielnej, po czym odnowiliśmy nasze chrzcielne przyrzeczenia i zostaliśmy pokropieni woda święconą. Wracając do prezbiterium przedstawiciele naszej wspólnoty wyrazili wezwania modlitwy wiernych, które w tej uroczystej chwili ogarniały wszystkie najistotniejsze intencje z jakimi przyszliśmy na Eucharystię.

Następną częścią Wigilii Paschalnej była procesja z darami ołtarza. Przedstawiciele zgromadzonego ludu Bożego przynieśli chleb, wino, wodę, do sprawowania Eucharystii, które w późniejszym toku liturgii, w ramach Anafory stały się dla nas najświętszym Ciałem i Krwią Zmartwychwstałego Pana. Tego szczególnego dnia wszyscy uczestnicy liturgii przyjęli Komunie św. pod obiema postaciami. Wyśpiewaliśmy także wielkanocne pieśni uwielbienia i wyszliśmy w procesji rezurekcyjnej niosąc Chrystusa w Eucharystii. Ta wyjątkowa procesja stała się dla nas okazją by wyznać wiarę w prawdę, że Bóg w swoim Zmartwychwstałym Synu, i Duchu Świętym, nieustannie obecny jest na drogach naszego życia. Wyszliśmy w uroczystej procesji rezurekcyjnej wokół naszej bazyliki. Na zakończenie przed błogosławieństwem sakramentalnym odśpiewaliśmy hymn Te Deum laudamus i przyjęliśmy błogosławieństwo. Po pieśni uwielbienia po raz pierwszy tego roku odśpiewaliśmy wielkanocną antyfonę ku czci Maryi, Matki Pana pt. Wesel się Królowo miła.

Kacperios
Fot. Krzysztof Sosnowski

IMG 2428

IMG 2429

IMG 2432

IMG 2434

IMG 2439

IMG 2442

IMG 2447

IMG 2448

IMG 2450

IMG 2453

IMG 2454

IMG 2457

IMG 2459

IMG 2462

IMG 2463

IMG 2465

IMG 2467

IMG 2470

IMG 2471

IMG 2474

IMG 2482

IMG 2486

 • logo-mateusz
 • logo-radiowatykanskie
 • logo-rycerzekolumba
 • logo-dzielobiblijne
 • logo-biblia
 • logo-katolik
 • logo-pwt
 • logo-liturgia
 • logo-kai
 • logo-fronda
 • logo-tezeusz
 • logo-deon
 • logo-oaza

Partenrzy:

herbMCC logo23SPAwB

powiatlogo62 kompania

logo legnica

logo-radio.plus-legnica.fm

 

 

Kontakt:

Rzymskokatolicka Parafia
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja

ul. Kościelna 3, 59-700 Bolesławiec

tel. 75 6466350, 75 6466351
tel. 75 6466352, 75 6466353

Zakrystia
tel. 75 6466354

NIP 612-15-22-373 REGON 040110594

Konto parafialne:
98 1020 2137 0000 9002 0083 6031

 

ORGANISTA BAZYLIKI - Henryk Kut
tel. 604 805 743

Kontakt:

BOLESŁAWIECKA BAZYLIKA MARYJNA - BOLESŁAWIECKIE SANKTUARIUM MARYJNE

ul. Kościelna 3, 59-700 Bolesławiec

Kancelaria Parafialna czynna jest każdego dnia w godzinach od 16:00 do 18:00.

W soboty od godz. 10:00 do 11:00 oraz od 16:00 do 18:00.