• bazylika 03
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Aktualności

 

Obchody jubileuszu 100-lecia objawień fatimskich w Bolesławieckiej Bazylice Maryjnej - Triduum Fatimskie 13-14-15.05.2017

IMG 2555

W dniach 13-14-15. maja 2017 w Bolesławieckiej Bazylice Maryjnej przeżywaliśmy Triduum Maryjne, które rozpoczęło się w jedności z Ojcem Świętym Franciszkiem przebywającym w Fatimie w sobotni wieczór, kontynuowane było przez całą niedzielę oraz zakończone comiesięcznym Nabożeństwem Fatimskim w poniedziałkowy wieczór.

W sobotni wieczór o godz. 18:00 sprawowana była uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem ks. wikariusza Janusza Diamenta, na która zaproszeni zostali wszyscy pielgrzymi zakończonej kilka dni wcześniej pielgrzymki. Podczas liturgii poświęcony został ufundowany przez pielgrzymów ornat fatimski, który służyć będzie odtąd w czasie comiesięcznych pokutnych Nabożeństw Fatimskich. Pierwszego dnia Triduum Fatimskiego na zakończenie Eucharystii wyszliśmy w procesji fatimskiej dookoła bazyliki, niosąc figurę Matki Bożej Fatimskiej  Królowej Różańca Świętego.

Drugim dniem Triduum Fatimskiego była niedziela. Podczas wszystkich Mszy św. ks. wikariusz Janusz Diament głosił homilie przybliżające uczestnikom liturgii orędzie fatimskie skierowane do współczesnego człowieka, tak głęboko wpisane w ewangeliczne orędzie o Zmartwychwstałym Panu.

W poniedziałek 15 maja przeżywaliśmy trzeci dzień Triduum Fatimskiego z Nabożeństwem Majowym przygotowującym nas do uczestnictwa w wieczornej Eucharystii za wstawiennictwem Matki Bożej Fatimskiej. Jak każdego miesiąca w ciągu roku liturgicznego, to Pokutne Nabożeństwo zgromadziło rzesze czcicieli Matki Bożej Fatimskiej, także z innych parafii miasta i okolic. Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. prałat Andrzej Jarosiewicz, rektor Bolesławieckiej Bazyliki Maryjnej.

Kierując do zgromadzonych słowa homilii, ks. Andrzej powiedział: „otwartymi sercami wsłuchiwaliśmy się przed chwilą w słowa Ewangelii, pośród których padają te szczególne «A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem…». Istota orędzia fatimskiego skierowanego do współczesnego człowieka nie polega na jakieś nowości, zaskakującej człowieka inności, na jakiejś zupełnie innej optyce. Matka Boża przypomina właściwie wszystko to, co od wieków głoszone jest w Ewangelii jej Zmartwychwstałego Syna, a co nie jeden raz zostało przez człowieka zarzucone, niezrozumiałe, a może nawet zniekształcone. Pokuta i modlitwa różańcowa podjęte w duchu wynagradzającym za grzechy swoje i bliźnich, to istota tego, co Maryja przekazała słabym, niepozornym, można byłoby powiedzieć nic nie znaczącym fatimskim dzieciom. I zastanawiającym jest, że wybierając tych najsłabszych do ogłoszenia światu orędzia o pokucie i konieczności wiernej, codziennej modlitwy różańcowej, a wszystko w duchu wynagradzającym, Maryja przypominała znane wymiary duchowego życia Kościoła, chrześcijańskiej duchowości, ale w specyficznym dla świata momencie. Wielkie rany zadane całej ludzkości przez pierwszą wojnę światową zdawały się nie mieć końca, a zbliżała się kolejna światowa katastrofa, jaką okazała się rewolucja październikowa w Rosji. W tym bolesnym czasie, okupionym wieloma rana całej ludzkości ustami najsłabszych, bo fatimskich dzieci, Królowa Różańca zaczyna przypominać konieczność podejmowania pokuty, codziennej modlitwy różańcowej, a wszystko w duchu wynagradzającym za grzechy swoje i bliźnich we wspólnocie Kościoła. Moglibyśmy rzecz, nawiązując do zacytowanych na początku słów Ewangelii, że Dziewica Maryja, obdarzona pełnią Ducha Świętego i w tajemnicy Zwiastowania i w tajemnicy jerozolimskiego Wieczernika, z miłości do ludu Bożego postanowiła zabrać głos, aby przypomnieć ociekającemu krwią światu o konieczności pokuty i modlitwy różańcowej w duchu wynagrodzeniowym /…/. Albowiem istota orędzia fatimskiego polega na głębokiej współodpowiedzialności wszystkich tworzących Bożą rodzinę, której na imię Kościół, za siebie nawzajem, a wszystko po to, by orędzie zbawienia mogło dotrzeć do ludzkich serc, mogło wstrząsnąć ludzkimi sercami, mogło zbudować w nas nowego człowieka /…/.

Pytamy się dzisiaj, na zakończenie Triduum Fatimskiego przyzywając uroczyście jubileusz 100 rocznicy objawień Matki Bożej: czego uczy współczesnego człowieka orędzie fatimskie? W jaki sposób kształtuje nasze współczesne życie?

Chcąc odpowiedzieć, przytoczmy dziś epizod z życia św. Maksymiliana Marii Kolbego, wielkiego czciciela Matki Bożej. Gdy trwały objawienia fatimskie w 1917 roku, przebywał na studiach w Rzymie. I to właśnie wtedy będąc na placu św. Piotra na Watykanie zobaczył manifestację wolnomularzy – masonów, którzy obchodząc wówczas 200-tną rocznicę swojego istnienia, przyszli na plac św. Piotra w transparentami przeciwko Kościołowi, obrażającymi ludzi wierzących, a nawet wręcz prowokacyjnie hołdującymi szatanowi. Młody Maksymilian stojąc pośród kilkuosobowej grupy zakonników, uczniów biedaczyny z Asyżu, mógł się wówczas poczuć jak bezsilne dziecko, które zderza się z ogromną siłą zła. Ale właśnie wtedy patrząc swoimi młodymi oczami studenta zakonnika na to co się dzieje i to tuż pod oknami pałacu apostolskiego, gdzie rezyduje następca św. Piotra, postanowił sobie gorąco, że nie pozostanie bierny, że zbuduje wspólnotę, której zadaniem będzie głosić cześć Maryi Matki Pana oraz budowanie w sercach ludzkich autentycznej chrześcijańskiej duchowości. Jak się później okazało, tak zaczęła rodzić się idea Milicji Niepokalanej, która to wspólnota stała się okazją po pogłębionej formacji katolików i przyniosła i nadal przynosi we współczesnym świecie błogosławione owoce chrześcijańskiego życia /…/.

Co mówi orędzie fatimskie do współczesnego człowieka? Do współczesnego świata? Otóż woła o to, byśmy świadomi wielkiego daru jaki otrzymaliśmy już na chrzcie świętym, daru Ducha Świętego, podejmowali dzieło pokuty i codziennej modlitwy różańcowej w duchu wynagrodzeniowym; byśmy nigdy nie pozostawali biernymi wobec przejawów zła; ale świadomi swojego wielkiego powołania świadectwem wiary, nadziei i miłości budowali Bożą Rodzinę, której na imię Kościół” /…/.

Na zakończenie Eucharystii, jak każdego miesiąca, wyszliśmy w procesji fatimskiej niosąc wokół bazyliki figurę Matki Bożej Fatimskiej – Królowej Różańca Świętego i śpiewając fatimskie pieśni. Naszą modlitwę zakończył Apel Maryjny i błogosławieństwo uzdalniające nas do podejmowania istoty orędzia fatimskiego na co dzień.

Kacperios
Fot. ks. Janusz Diament & Kacper Gąsiorowski

IMG 2519

IMG 2522

IMG 2523

IMG 2529

IMG 2546

IMG 2550

IMG 2554

IMG 2555

IMG 2557

IMG 2564

IMG 2567

IMG 2573

IMG 2576

IMG 2578

IMG 2579

 • logo-mateusz
 • logo-radiowatykanskie
 • logo-rycerzekolumba
 • logo-dzielobiblijne
 • logo-biblia
 • logo-katolik
 • logo-pwt
 • logo-liturgia
 • logo-kai
 • logo-fronda
 • logo-tezeusz
 • logo-deon
 • logo-oaza

Partenrzy:

herbMCC logo23SPAwB

powiatlogo62 kompania

logo legnica

logo-radio.plus-legnica.fm

 

 

Kontakt:

Rzymskokatolicka Parafia
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja

ul. Kościelna 3, 59-700 Bolesławiec

tel. 75 6466350, 75 6466351
tel. 75 6466352, 75 6466353

Zakrystia
tel. 75 6466354

NIP 612-15-22-373 REGON 040110594

Konto parafialne:
98 1020 2137 0000 9002 0083 6031

 

ORGANISTA BAZYLIKI - Henryk Kut
tel. 604 805 743

Kontakt:

BOLESŁAWIECKA BAZYLIKA MARYJNA - BOLESŁAWIECKIE SANKTUARIUM MARYJNE

ul. Kościelna 3, 59-700 Bolesławiec

Kancelaria Parafialna czynna jest każdego dnia w godzinach od 16:00 do 18:00.

W soboty od godz. 10:00 do 11:00 oraz od 16:00 do 18:00.