• bazylika 03
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Aktualności

 

Uroczysta Eucharystia za Ojczyznę z okazji Święta Odzyskania Niepodległości w Bolesławieckiej bazylice Maryjnej 11.11.2017

11.11. Bazylika 14

W sobotę dnia 11 listopada 2017 obchodziliśmy uroczystość kolejnej rocznicy odzyskania przez naszą Ojczyznę Niepodległości. Tym razem była to 99 rocznica przygotowująca nas już do wielkiego jubileuszu polskiej wolności, który celebrować będziemy w roku przyszłym. Jak każdego roku przygotowania uroczystości niepodległościowych dla naszego miasta i regionu podejmowała się wspólnota Bolesławieckiej Bazyliki Maryjnej oraz Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, we współpracy z Gminą Miejską Bolesławiec. Krótko przed godz. 11:00 młodzież Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Bolesławcu zaprezentowała program muzyczny wprowadzający wszystkich uczestników w Eucharystię za Ojczyznę Matkę.

Mszę św. w intencji Ojczyzny pod przewodnictwem ks. prałata Andrzeja Jarosiewicza, rektora Bolesławieckiej Bazyliki Maryjnej koncelebrował ks. ppor. Paweł Antkiewicz ze Świętoszowa, kapelan artylerzystów, którzy sprawowali asystę wojskową podczas liturgii. W Eucharystii za Ojczyznę – jako gość honorowy i domownik – uczestniczył pan Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego. W Eucharystii wzięło udział wyjątkowo wiele pocztów: od sztandaru 23 Śląskiego Pułku Artylerii w Bolesławcu, Gminy Miejskiej Bolesławiec, kombatanckich, aż po wszystkie organizacje społeczno-patriotyczne, szkoły, i inne instytucje. W animację muzyczną liturgii włączyła się Orkiestra Dęta Miasta Bolesławiec z Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowego Centrum Ceramiki pod dyrekcją kapelmistrza pana Jana Chojnackiego.

Krótko przed rozpoczęciem Mszy św. za Ojczyznę przemówił pan Karol Stasik, starosta bolesławiecki, który zachęcił do zjednoczenia polskich serc przy ołtarzu. „Spotkaliśmy się tutaj, aby świętować dzień niepodległości. Za chwilę w zadumie modlitewnej przeniesiemy się do 11 listopada 1918 roku i złożymy hołd tym, których działania poprzedziły i spowodowały, że po 123 latach niewoli naród polski odzyskał niepodległość. Może także w tej zadumie znajdzie się miejsce na refleksję, czy żyjąc w wolnym kraju staramy się, by tę wolność ochronić i zachować dla przyszłych pokoleń Polaków. Ale na to pytanie każdy z nas musi znaleźć odpowiedź w sobie. A teraz proszę księdza prałata Andrzeja Jarosiewicza o odprawienie Mszy św. w intencji Ojczyzny” – powiedział starosta bolesławiecki.

Tuż przed rozpoczęciem liturgii do Bolesławieckiej Bazyliki Maryjnej wkroczyła kompania honorowa 23 Śląskiego Pułku Artylerii, aby wraz ze sztandarem wojskowym czynić asystę wojskową Mszy św. za Ojczyznę.

Słowa homilii mszalnej tego radosnego dnia wygłosił ks. Andrzej, który nawiązał do słów Księgi Mądrości, w której czytamy: „«Mądrość nie wejdzie w duszę przewrotną, nie zamieszka w ciele zaprzedanym grzechowi (…). Mądrość bowiem jest duchem miłującym ludzi». Dzień 11 listopada, szczególny dzień w polskim kalendarzu, gromadzi nas we wspólnocie polskich serc w Bolesławieckiej Bazylice Maryjnej dedykowanej Matce Najświętszej i św. Mikołajowi. Jezusowi Chrystusowi, obecnemu wśród nas w tej liturgii, który jest owocem żywota Maryi, Świętej Bożej Rodzicielki, pragniemy ofiarować radość tego świątecznego dnia. Chcemy dziękować za dar Ojczyny – wielkie dzieło Bożej Opatrzności. Modlić się za jej dziś i jutro. Przyzywać Ducha Świętego, aby swymi siedmiorakimi darami obdarowywał wspólnotę polskiego narodu. Chcemy prosić o przemianę polskich serc. Usunięcie z polskiego życia publicznego, narodowego, wspólnotowego tego wszystkiego, co blask tego świątecznego dnia – Święta Niepodległości – przyćmiewa i pomniejsza. Chcemy być naczyniami Mądrości, która wchodząc w ludzką duszę sprawia, że najlepiej, najdogłębniej realizujemy nasze chrześcijańskie powołanie; że najlepiej, najrzetelniej realizujemy powołanie Polki i Polaka w budowaniu wspólnego domu, jakim jest Ojczyzna /…/.

Umiłowani! Niepodległość wyrasta na gruncie budowanej ojczyzny. Nie byłoby tego dążenia pokoleń do jej odzyskania, gdyby nie trwała pamięć o długiej, bogatej w wydarzenia historii polskiego państwa. Przed tysiącem lat przez chrzest stało się ziemią Chrystusa wpisaną w panteon europejskich narodów. Przez wieki – jako antemurale christianorum – pełniło wielką misję dziejową i cywilizacyjną na Wschodzie Europy. Broniło Europy przed nawałą tatarską, przed agresją moskiewską. Nasza historia ukazuje jak wielkim dobrem była Ojczyna dla Polaków, jak wielkim dobrem była dla całej Europy. My Polacy wiele byli byliśmy gotowi zrobić, aby to dobro zachować, a kiedyśmy je utracili – odzyskać.

Jednym z głosów tych właśnie niepodległościowych dążeń był wielki Henryk Sienkiewicz, szczególny świadek mądrości Boga zamieszkującej w człowieku, który odbierając jedną z pierwszych na świecie nagród Nobla w czasie, gdy Ojczyzna była wymazana z mapy Europy, powiedział wówczas po francusku: «Ci, którzy mają prawo ubiegać się o nagrodę ustanowioną przez szlachetnego filantropa, nie należą do ludzi jednego szczepu i nie są mieszkańcami jednego kraju. Wszystkie narody świata idą w zawody o tę nagrodę w osobach swoich poetów i pisarzów. Dlatego też wysoki areopag, który tę nagrodę przyznaje, i dostojny monarcha, który ją wręcza, wieńczą nie tylko poetę, ale zarazem i naród, którego synem jest ów poeta. Stwierdzają oni tym samym, że ów naród wybitny bierze udział w pracy powszechnej, że praca jest płodna, a życie potrzebne dla dobra ludzkości. Jednakże zaszczyt ten, cenny dla wszystkich, o ileż jeszcze cenniejszym być musi dla syna Polski! Głoszono ją umarłą, a oto jeden z tysiącznych dowodów, że ona żyje! Głoszono ją niezdolną do myślenia i pracy, a oto dowód, że działa! Głoszono ją podbitą, a oto nowy dowód, że umie zwyciężać!» /…/.

Co jest dziś chorobą polskich dróg niepodległościowych, chorobą, która wyrzuca z człowieka boską Mądrość; chorobą, którą należy nie tylko zauważać ale i leczyć, usuwać lub nawet wyrywać? Na firmamencie naszej współczesnej historii pojawiły się nowe problemy, które ukazują nam, jak niektórzy z naszych rodaków w imię szczytnie nazywanej obrony np. praworządności w państwie, a w rzeczywistości w imię politycznej gry, potrafią na Ojczyznę donosić, potrafią pisać przeciwko swojej Ojczyźnie teksty, które włożone w usta zachodnich libertyńskich eurokratów, stają się dziś głosem Zachodu w obronie uciemiężonego narodu polskiego. Taka gra nie ma nic wspólnego z darem boskiej Mądrości! To ohydna polityczna gra, która niegdyś przez wiekami doprowadziła do katastrofy rozbiorów i odebrania nam polskiej niepodległości. Tacy ludzie nigdy nie powinni otrzymać mandatu społecznego zaufania! Tacy ludzie nie powinni reprezentować Polski /…/. Dziś przy ołtarzu – jak przy katedrze prawdy o Bogu, Kościele i Ojczyźnie – przypominamy sobie, że Polska nie jest własnością jednej tylko grupy. Jest domem całej wspólnoty narodu. To naród jest suwerenem Ojczyzny. To wobec niego służebną rolę pełnić powinni ci, którzy zostają obdarzeni zaufaniem Polaków. I z tej prawdy o suwerenie i jego uprawnieniach wynikają ważne wnioski dla współczesnego polskiego życia /…/. Księga Mądrości wskazuje drogę wyjścia z polskich współczesnych trudności. Ukazuje istotę mądrości, która przecież powinna cechować tych, którzy decydują się brać odpowiedzialność za innych, stawać na czele. A to ważne i zawsze aktualne wskazanie jest właśnie zawarte w przytoczonym przeze mnie fragmencie Księgi Mądrości, która stwierdza wprost: «Mądrość – czytamy – nie wejdzie w duszę przewrotną, nie zamieszka w ciele zaprzedanym grzechowi (…). Mądrość bowiem jest duchem miłującym ludzi».

W ten dzień, dzień święta Ojczyzny, módlmy się o dar mądrości, który wspiera się o umiejętność miłowania, odpowiedzialności, autentycznej służby dla wspólnoty, dla Ojczyzny. Tego specyficznego ducha chrześcijańskiej życzliwości i szacunku bliźniego mamy dziś w Polsce totalny deficyt. Potrzeba nam, jak ożywczego deszczu w upalny dzień, prawdy, uczciwości, odpowiedzialności za słowa, za czyny, szacunku do drugiego, choćby myślał inaczej, choćby odmiennie patrzył na bieg polskich spraw. Potrzeba ducha odwagi wspartej o prawdę /…/”.

Po Mszy św. wszyscy uczestnicy przeszli na pobliski Rynek, gdzie przygotowana została część apelowa Święta Niepodległości. Pan Pułkownik Paweł Świtalski dokonał przeglądu pododdziałów 23 Śląskiego Pułku Artylerii, a pan major Jerzy Juchaniuk poprowadził Apel Poległych. Dla uczczenia pamięci wszystkich ofiar wywalczonej niepodległości, artylerzyści pułku wykonali także salwę honorową.

O godz. 13:30 w Teatrze Starym w Bolesławcu został zaprezentowany koncert patriotyczny w wykonaniu Jerzego Owczarza pod tytułem „Polska oczami Europy”. A o godz. 19:00 w Bolesławieckiej Bazylice Maryjnej zorganizowany przez Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki koncert pięciu chórów pod tytułem „Niepodległa to my”. Na skwerze pomiędzy bazyliką a Rynkiem zaprezentowało się także Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. 6 Pułku Ułanów Kaniowskich.

Kacperios
Fot. kpt. Remigiusz Kwieciński, 23 ŚPA Bolesławiec

11.11. Bazylika 2

11.11. Bazylika 1

11.11. Bazylika 7

11.11. Bazylika 9

11.11. Bazylika 10

11.11. Bazylika 11

11.11. Bazylika 12

11.11. Bazylika 14

11.11. Bazylika 15

11.11. Bazylika 16

11.11. Bazylika 18

11.11. Bazylika 19

11.11. Bazylika 20

11.11. Bazylika 22

11.11. Bazylika 23

11.11. Bazylika 31

 

 • logo-mateusz
 • logo-radiowatykanskie
 • logo-rycerzekolumba
 • logo-dzielobiblijne
 • logo-biblia
 • logo-katolik
 • logo-pwt
 • logo-liturgia
 • logo-kai
 • logo-fronda
 • logo-tezeusz
 • logo-deon
 • logo-oaza

Partenrzy:

herbMCC logo23SPAwB

powiatlogo62 kompania

logo legnica

logo-radio.plus-legnica.fm

 

 

Kontakt:

Rzymskokatolicka Parafia
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja

ul. Kościelna 3, 59-700 Bolesławiec

tel. 75 6466350, 75 6466351
tel. 75 6466352, 75 6466353

Zakrystia
tel. 75 6466354

NIP 612-15-22-373 REGON 040110594

Konto parafialne:
98 1020 2137 0000 9002 0083 6031

 

ORGANISTA BAZYLIKI - Henryk Kut
tel. 604 805 743

Kontakt:

BOLESŁAWIECKA BAZYLIKA MARYJNA - BOLESŁAWIECKIE SANKTUARIUM MARYJNE

ul. Kościelna 3, 59-700 Bolesławiec

Kancelaria Parafialna czynna jest każdego dnia w godzinach od 16:00 do 18:00.

W soboty od godz. 10:00 do 11:00 oraz od 16:00 do 18:00.