• bazylika 03
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Aktualności

 

Uroczystość podpisania umowy pomiędzy Bolesławiecką Bazyliką Maryjnej a Regionalnym Programem Operacyjnych Dolny Śląsk na realizację zaplanowanych zadań remontowych w najcenniejszym obiekcie zabytkowym miasta i regionu 13.12.2017

b035

W środę 13 grudnia 2017 o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowego Centrum Ceramiki miała miejsce uroczystość oficjalnego podpisania aktu umowy pomiędzy Rzymskokatolicką Parafią pw. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja w Bolesławcu a Regionalnym Programem Operacyjnym Dolny Śląsk na dofinansowanie prac remontowych przy Bolesławieckiej Bazylice Maryjnej – najcenniejszym obiekcie zabytkowym miasta i okolic.

Z tej okazji przybył do Bolesławca pan Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego, pan Piotr Roman prezydent miasta, pan Jarosław Kowalski, przewodniczący rady miasta i wielu innych zaproszonych gości, aby uczestniczyć w tej podniosłej i historycznej chwili. Na wstępie ks. prałat Andrzej Jarosiewicz, rektor bazyliki powitał wszystkich gości i zaprosił do obejrzenia krótkiego, kilkunastu minutowego filmu, który ukazuje jak cennym obiektem zabytkowym Bolesławca jest bazylika oraz jak wiele prac remontowo – konserwatorskich wykonano z wielkim wysiłkiem i determinacją parafian, mieszkańców miasta u regionu w ostatnich kilkunastu latach. Film nakręciło Studio BFV Bolesławiec, a materiał ten reżyserował pan Jerzy Małachowski.

Po obejrzeniu materiału filmowego ks. Andrzej uświadomił zgromadzonym, że  wszystkie zadania remontowo – konserwatorskie, jakie parafia z wielką determinacją wykonała do roku 2015 uświadamiały wszystkim, że lista czekających jeszcze w „kolejce” trudnych etapów jest niestety zbyt długa. To doprowadziło do inicjatywy zbudowania programu, który będzie zawierał najtrudniejsze i najkosztowniejsze prace z jakimi wspólnota parafialna musiała by sobie radzić przez kilkanaście kolejnych lat w oparciu o środki Regionalnego Programu Operacyjnego Dolny Śląsk. Tak został przygotowany pakiet pod wspólną nazwą:

PROGRAM KONSERWATORSKI
PILNYCH PRAC RESTAURATORSKICH
KATASTROFALNEGO STANU ELEWACJI, ODWODNIENIA I OSUSZENIA
KOŚCIOŁA PW. WNIEBOWZIĘCIA NMP I ŚW. MIKOŁAJA
- BOLESŁAWIECKIEJ BAZYLIKI MARYJNEJ

W skład zadania remontowo – konserwatorskiego wchodzą:
- remont katastrofalnego stanu elewacji, najcenniejszego obiektu zabytkowego miasta i regionu;
- nowy system odwodnienia obiektu;
- osuszenie wnętrza i montaż nowej kamiennej posadzki;
- podjazd dla osób niepełnosprawnych;
- remont placu wokół bazyliki i przywrócenie estetycznej nawierzchni;
- remont zabytkowego muru oporowego od ul. Kościelnej;
- nowy system przeciwpożarowy więźby dachowej i wnętrza bazyliki;
- system elektronicznych wielojęzykowych przewodników po bazylice;
i inne drobniejsze prace remontowe.

Całkowita wartość realizowanego zadania to kwota 5 772 271,25 zł.
Wartość dofinansowania ze strony RPO ZOI Dolny Śląsk 4 906 430,57 zł.
Wkład własny w realizowany projekt to kwota 865 840,68 zł.
Gmina Miejska Bolesławiec dofinansowuje zadanie wsparciem 600 000,00 zł. (w dwóch transzach 2017 (200 tyś) i 2018 (400 tyś).
Parafia zapewnia część wkładu własnego w kwocie 265 840,68 zł.

Po projekcji filmu do zgromadzonych przemówił pan Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego, który podkreślił, że zdawał sobie sprawę, jak ważnym dla renowacji bazyliki jest pomoc unijna. Pochodząc ze bolesławieckiego środowiska jeszcze z perspektywy starosty powiatowego wielokrotnie przekonywał się z jak wielką determinacją lokalna wspólnota parafialna pod przewodnictwem ks. Andrzeja Jarosiewicza konsekwentnie realizuje prace remontowe i konserwatorskie przywracając bazylikę do pierwotnej świetności i blasku. Wsparcie funduszy unijnych jest dlatego tym bardziej konieczne, aby wszystko to, co do tej pory z takim wysiłkiem zostało poczynione nie uległo zniszczeniu. Stąd bardzo dobrze opracowany wniosek doczekał się wysokiej punktacji ze strony RPO, a w konsekwencji przyznania znaczących środków na zaplanowane remonty. Pan marszałek Cezary Przybylski ze słowami uznania i gratulacji złożonymi na ręce ks. Andrzeja wyraził życzenia sprawnego, dobrego, zrealizowania zaplanowanych zadań remontowych.

Podczas uroczystości glos zabrał także pan Piotr Roman, prezydent Bolesławca. Gospodarz miasta wspominał pierwsze chwile, kiedy ks. Andrzej pojawił się w mieście zastępując odchodzącego na emeryturę ks. prałata Władysława Rączkę. Wiedział, jak wiele prac remontowych należy przeprowadzić w obiekcie, który w nowej rzeczywistości samorządowej, jaka stworzona została w Polsce, stał się niezwykle ważnym wyzwaniem. Od samych początków nowej współpracy ks. Andrzej dał się zauważyć jako odważny w podejmowaniu trudnych wyzwań. Wystarczy wspomnieć katastrofalny stan dachu bazyliki, wieży kościelnej, czy też dachów zabytkowych obiektów parafialnych. Wystarczy wspomnieć konserwację aż 12 ołtarzy z wnętrza, cyklu zabytkowych obrazów sztalugowych i figur, czy innych zabytków ruchomych. Widząc determinację i odwagę duszpasterza, za każdym razem wspomagaliśmy jako Gmina Miejska jego wysiłki, by parafia mogła udźwignąć podejmowane wyzwania. Zresztą jak czyniliśmy to jako samorząd także względem Parafii przy pl. Zamkowym, czy Parafii przy ul. Ptasiej, czy wspólnoty zielonoświątkowców przy ul. Tyrankiewiczów, które także dysponują zabytkowymi obiektami. Każda inicjatywa ze strony parafii była przez nas wsparta, aby etap za etapem przywracać piękno obiektom sztuki sakralnej w naszym mieście. I dlatego z wielką radością przyjęliśmy wiadomość, że wspólnota parafialna bazyliki pozyskała wsparcie unijne w tak znaczącej kwocie, bo zdajemy sobie sprawę, iż to o kilkanaście lat przyspiesza renowację bazyliki i jej otoczenia; że to podnosi piękno zabytkowego centrum naszego miasta.

Ks. Andrzej zaprosił dostojnych gości do symbolicznego podpisania fragmentu umowy pomiędzy Rzymskokatolicką Parafią pw. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja w Bolesławcu a Regionalnym Programem Operacyjnym Dolny Śląsk na sfinansowanie zaplanowanego pakietu zadań remontowych. Po podpisaniu dokumentu przygotowanego na czerpanym papierze, sygnatariusze ukazali dokument dziennikarzom, aby uwiecznili tę historyczną chwilę.

Najistotniejszym dla renowacji Bolesławieckiej Bazyliki Maryjnej jest fakt, że gdyby nie pomoc ze strony środków unijnych, to tak szeroko zakrojony program prac trzeba byłoby realizować przez minimum 12 lat corocznie podejmowanych remontów z corocznie pozyskiwaną pomocą zewnętrzną. Na przykładzie Bazyliki widać jasno, jak ogromnym „skokiem” remontowym i cywilizacyjnym jest skorzystanie ze środków unijnych. Pomoc środków unijnych pozwoli wspólnocie parafialnej zrealizować zaplanowane zadanie remontowe już do końca roku 2018, a więc w niespełna dwa lata od decyzji RPO Dolny Śląsk i rozpoczęcia prac remontowych.

Na zakończenie uroczystości ks. Andrzej wręczył panu Marszałkowi, Prezydentowi, Przewodniczącemu Rady Miasta oraz przedstawicielowi generalnego wykonawcy prac remontowych – firmy Axyo z Jeleniej Góry pamiątkowe ryngrafy upamiętniające historyczną chwilę podpisania umowy oraz zapowiedział, że jeden z tych ryngrafów zawiezie do Pasterza Diecezji, biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego prosząc o modlitwę w intencjach tego trudnego zadania, jakiego podejmuje się parafia.

Uroczystość zakończył akcent muzyczny w wykonaniu młodzieżowego Chóru „Kamerton” Państwowej Szkoły Muzycznej 1 Stopnia w Bolesławcu.

Serdecznie dziękujemy wszystkim pracownikom Bolesławieckiego Ośrodka Kultury - Międzynarodowego Centrum Caramiki pod przewodnictwem pani dyrektor Ewy Lijewskiej Małachowskiej za pomoc w przygotowaniu tego historycznego wydarzenia.

Kacperios
Fot. ks. Waldemar Wesołowski

wb001

wb003

wb006

wb009

wb011

wb012

wb019

wb021

wb024

wb025

wb026

wb029

wb031

wb032

wb034

wb035

wb038

wb039

wb040

wb041

wb049

wb050

wb051

wb052

 • logo-mateusz
 • logo-radiowatykanskie
 • logo-rycerzekolumba
 • logo-dzielobiblijne
 • logo-biblia
 • logo-katolik
 • logo-pwt
 • logo-liturgia
 • logo-kai
 • logo-fronda
 • logo-tezeusz
 • logo-deon
 • logo-oaza

Interreg

interreg

Partnerzy:

herbMCC logo23SPAwB

powiatlogo62 kompania

logo legnica

logo-radio.plus-legnica.fm

 

 

Kontakt:

Rzymskokatolicka Parafia
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja

ul. Kościelna 3, 59-700 Bolesławiec

tel. 75 6466350

NIP 612-15-22-373 REGON 040110594

Konto parafialne:
98 1020 2137 0000 9002 0083 6031

 

ORGANISTA BAZYLIKI - Henryk Kut
tel. 604 805 743

Kontakt:

BOLESŁAWIECKA BAZYLIKA MARYJNA - BOLESŁAWIECKIE SANKTUARIUM MARYJNE

ul. Kościelna 3, 59-700 Bolesławiec

Kancelaria Parafialna czynna jest każdego dnia w godzinach od 16:00 do 17:45.

W soboty od godz. 10:00 do 11:00 oraz od 16:00 do 17:45.