• bazylika 03
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Aktualności

 

Uroczystymi Mszami świętymi pasterskimi rozpoczęliśmy świętowanie uroczystości Narodzenia Pańskiego 24.12.2019

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tradycyjnie wspólnota wiary gromadząca się w Bolesławieckiej Bazylice Maryjnej zgromadziła się w wigilię Bożego Narodzenia na Mszach św. pasterskich o godz. 22:00 oraz 24:00. Wnosząc uroczyście figurę Dzieciątka Jezus, układając ją w zaaranżowanym betlejemskim żłobie, rozpoczęliśmy nocną liturgię. Eucharystię pasterską koncelebrowali pod przewodnictwem ks. prałata Andrzeja Jarosiewicza, rektora bazyliki ks. prefekt Damian Konieczny, ks. wikariusz Roman Lubański, oraz ks. Kazimierz Szachowicz – gość z Poznania, który tuż przed liturgią wprowadził wszystkich śpiewem Martyrologium Rzymskiego. Wprowadzeni w Mszę św. pasterską przez przewodniczącego liturgii, przeprosiliśmy Pana Boga za wszelki grzech oraz odśpiewaliśmy hymn anielski Chwała na wysokości Bogu. Następnie po modlitwie kapłana rozpoczęliśmy wsłuchiwać się w słowo Boże. Podczas tej wyjątkowej liturgii słowa, ks. Damian Konieczny odśpiewał Ewangelię, po której zabrał głos przewodniczący Eucharystii ks. Andrzej.

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaznodzieja powiedział do nas między innymi: „Wysłuchawszy odśpiewanego przez naszego gościa, ks. Kazimierza Szachowicza z Poznania starożytnego Martyrologium Rzymskiego, wyśpiewawszy staropolską kolędę Wśród nocnej ciszy, stajemy podczas tej Mszy św. pasterskiej wewnątrz betlejemskiego żłóbka, pomiędzy bohaterami tamtej zbawczej nocy, aby pochylić się nad tajemnicą, której dał nam w sposób niezasłużony doświadczyć Bóg, w narodzinach swojego boskiego Syna Jezusa Chrystusa. Już na wstępie dziękujemy ks. Damianowi Koniecznemu i grupie młodzieży za przygotowanie tego wyjątkowego wystroju naszej bazyliki, wystroju który otworzył przed nami betlejemski żłóbek, wystroju który demonstruje nam, że każdy człowiek ma otwartą drogę do Jezusa; wystroju który przypomina nam, że wielka radość Bożego Narodzenia jest nam dana po to, by światło tamtych narodzin nieść w ciemności współczesnego świata.

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miłosierny Bóg przemówił poprzez te narodziny, jak jeszcze nigdy nie przemawiał do człowieka. Spodobało się bowiem Bogu, który poprzez te narodziny przemówił do ludzkości, zamieszkać pośród nas ludzi i to bez względu na stan człowieka, bez względu na jego zdolność do grzechu, bez względu na duchową kondycję ludzkości. Ale nasz Pan i Bóg przemówił przez te narodziny także i po to, abyśmy potrafili słuchać Jego głosu pośród codzienności; abyśmy potrafili jak najowocniej przyjąć Go do swego serca; abyśmy potrafili żyć Bożym Narodzeniem przemieniając swoje życie. Od pierwszych dni adwentowego oczekiwania Kościół w Polsce, Boża Rodzina, rozpoczął rok duszpasterski poświęcony „Wielkiej Tajemnicy wiary” jaką dla nas jest każda Msza św. – Eucharystia. A podejmuje to zagadnienie ponieważ tak wielu z nas ochrzczonych ma problem, by zrozumieć chociażby tę prawdę, iż radość Bożego Narodzenia manifestuje się nie tylko pośród tych dni, ale w każdej Mszy świętej, która będąc wielką tajemnicą wiary nieustannie, każdego dnia roku, przypomina nam o Chrystusie Panu, który narodził się w Betlejem jako Światłość ze Światłości, ale właśnie po to, by każdego człowiekowi rozświetlać drogi życia, by każdemu człowiekowi przybliżać cud Bożego Narodzenia, aby każdy człowiek miał szansę nie tylko spotkać się z tajemnicą Bożego Narodzenia, ale w jej świetle przemieniać – ciągle przemieniać swoje chrześcijańskie życie. Te głębokie prawdy przypomina nam każda Msza św. – Eucharystia, która winna stawać się dla nas na drogach życia prawdziwym źródłem Bożej obecności wśród nas, prawdziwym źródłem Bożego światła na drogach życia, prawdziwym źródłem siły i mocy. Dlaczego ta wielka tajemnica wiary, którą skrótowo nazywamy Mszą św. – Eucharystią jest dla nas współczesnych taka istotna? Dlaczego jest taka ważna?

05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otóż jest takie starożytne greckie opowiadanie, że kiedy państwo Greków chyliło się ku upadkowi, w Atenach zgromadzili się najpoważniejsi mężowie, aby radzić, w jaki sposób można by jeszcze ojczyźnie dopomóc. Różne padały wnioski, ale żaden z nich nie był wystarczającym. Najdziwniejsze wydało się wszystkim to, że jeden z mędrców, który dotąd zawsze służył najlepszą radą, teraz uparcie milczał i słuchał. Kiedy sprowokowani jego postawą pozostali zwrócili się do niego, aby wreszcie wyraził swoją radę, pokazał owoc, który trzymał w ręku, na pół zgniły i zawołał ze smutkiem: „Oto do czego podobna jest nasza ojczyzna!”. Ale nagle patrząc na nich rzucił owoc na kamienną posadzkę Agory i owoc rozprysł się. Mędrzec spojrzał wokoło na swoich rozmówców, a później spojrzał pilnie na roztrzaskane kawałki owocu. Po chwili sięgnął do jednej cząstki i wydobył z niej ziarno. Rozjaśniła mu się twarz i zawołał: „A jednak nie wszystko stracone. Oto ziarno, nasienie jest jednak zdrowe mimo że owoc był już nadgniły!” (…).

07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I właśnie takim ciągle zdrowym ziarnem, nasieniem, mimo ukazującego się dość poważnie procesu gnilnego jest wśród nas Chrystusowa Eucharystia – Msza św., która uobecnia nam Boże Narodzenie, uobecnia nam mękę, śmierć i zmartwychwstanie Pańskie, która uobecnia nam całą bogatą historię zbawienia człowieka w Jezusie Chrystusie Bożym Synu. Gdy wszystkie starotestamentalne przepowiednie się wypełniły, spodobało się Bogu uczynić to, co autor Listu do Hebrajczyków powiedział w słowach: „wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna” (Hbr 1,1-2). Wraz z narodzeniem Chrystusa nadszedł bowiem czas, aby to co „stare” – zepsute, powiedzmy dobitnie zgniłe, zniknęło, zostało odrzucone, aby mogła rozpocząć się nowa era, nowy czas – czas Chrystusa i Jego Kościoła (…).

09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Często zastanawiamy się nieraz, dlaczego po tylu latach od epokowego narodzenia Chrystusa Pana, świat jest nadal zły, człowiek ulega złu? Odpowiedź jest prosta, albowiem wielu jest jeszcze takich dla których On się jeszcze nie narodził! Mimo, iż Bóg w swoim Synu narodzonym w Betlejem „przyszedł do swojej własności”, do swego stworzenia, to jeszcze jest zbyt wielu, którzy nie potrafią w świetle tego wydarzenia kształtować swojego życia. Człowiek bez autorytetu Boga jest o wiele bardziej narażony na porażkę w codziennej walce ze złem, niż ten, który nieustannie podobnie upada, ale ma codzienne swoje odniesienie do Boga, który w cudowny sposób potrafi przechodzić przez nasze życie ze swoją łaską. Dlatego tak ważna na drogach naszego życia jest właśnie Eucharystia, Msza św., bo to ten sakrament w szczególny sposób uobecnia pośród nas zbawienie w Bogu; to ten sakrament odnawia w nas pragnienie dobra na drogach życia; to ten sakrament sprawia, że Bóg w swoim boskim narodzeniu, ale i męce, śmierci i zmartwychwstaniu swojego Syna jest nieustannym źródłem siły i mocy, dla nas pielgrzymów tej ziemi.

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aby zrozumieć tę głęboką prawdę przytoczmy świadectwo współczesnego kaznodziei domu papieskiego, zakonnika, ojca Ranierro Cantalamessy. A posłużył się on bardzo trafnym obrazem z Ziemi Świętej. Napisał najpierw: „W chrzcie zostało nam dane nowe serce. Ale czy nie osłabło ono z braku ćwiczenia? Powinno być źródłem, które bije, a być może stało się zapieczętowaną studnią. Dlatego powinniśmy je odpieczętować, wprawić w ruch. Kiedy z jakiegokolwiek powodu zatrzymuje się u kogoś bicie serca, próbuje się je reanimować przez masaż, dopóki na nowo nie zacznie bić samo z siebie, w sposób naturalny, spontaniczny. Trzeba, abyśmy przeszli przez coś podobnego, przez swego rodzaju masaż, czy reanimację wiary (…). A doświadczamy tego zwłaszcza w każdej Eucharystii, która z całą swą sakramentalną mocą i strukturą staje się takim oddziałem reanimacyjnym dla narażonego na duchową śmierć człowieka.

11BN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dlaczego takie akurat rozumienie Mszy św., Eucharystii jest takie ważne dla człowieka wszystkich wieków? Ojciec Cantalamessa tłumaczy patrząc na geografię Ziemi Świętej. Pisze: „Zauważa się następujący fakt w naturze: oto rzeka Jordan wzdłuż swego biegu współtworzy dwa morza – Morze Galilejskie (nazywane także jeziorem Galilejskim) i Morze Martwe. Może Galilejskie przyjmuje wody Jordanu, a następnie pozwala im wypłynąć dalej. Jest morzem otwartym. Jest morzem tryskającym życiem i zalicza się do najbardziej łownych mórz na świecie. Morze Martwe przyjmuje wody Jordanu ale zatrzymuje je dla siebie, nie posiada odpływów i dlatego jest morzem martwym, pełnym soli; ani w nim, ani wokół niego nie ma najmniejszych oznak życia, tylko sól i skalista ziemia. To bardzo wymowny symbol dla nas współczesnych (...)” mówił ociec Cantalamessa (Pieśń Ducha Świętego, Kraków 2009, s. 186–187).

12BN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeśli chcesz by Boże Narodzenie przemieniało Twoje życie; by Boże Narodzenia stawało się inspirującym źródłem w życiu, trzeba pozwolić by ta prawda wypływała z nas do innych, by ta prawda była przekazywana, by ta prawda promieniowała na życie nasze i naszych bliźnich. Jeśli chcesz by Msza św. – Eucharystia była przez ciebie owocnie przeżywana stawała się źródłem siły i mocy na drogach codzienności, to trzeba pozwolić by to wszystko czym napromieniujesz się przy ołtarzu Bożego Słowa, a później przy ołtarzu najświętszej Ofiary, wypływało z twojego życia ku człowiekowi, by stanowiło treść świadectwa, którym dzielisz się z tymi którzy myślą i kochają podobnie, ale i z tymi którzy myślą i kochają zupełnie inaczej (…)” – powiedział kaznodzieja.

15BN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po uroczyście wyrażonym Wyznaniu wiary oraz uczczeniu tajemnicy Wcielenia Bożego Syna przez przyklęknięcie, wezwania modlitwy wiernych przedłożył zgromadzeniu przedstawiciel wspólnoty parafialnej, a cały lud po każdym wezwaniu śpiewał aklamację Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

17BN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Następnie grupa wiernych przyniosła procesjonalnie do ołtarza Pańskiego dary ofiarne do sprawowania Eucharystii. Po modlitwie nad darami do ołtarza zbliżyli się ministranci ze światłem, aby całe zgromadzenie liturgiczne było świadome, iż zbliżamy się do pieśni dziękczynnej zakończonej odśpiewaniem hymnu Sanctus. Ten podniosły klimat wprowadził nas w wielką modlitwę eucharystyczną, podczas której konsekrowane zostały dary ołtarza uobecniając nam w Ciele i Krwi Chrystusa Pana całą historię zbawienia człowieka z radośnie celebrowanym Bożym Narodzeniem włącznie. Przypieczętowując wielką modlitwę eucharystyczną odśpiewanym wielokrotnym uroczystym Amen, zostaliśmy wprowadzeniu przez przewodniczącego liturgii do Modlitwy Pańskiej, po której ks. Andrzej odśpiewał Embolizm, a przekazując sobie znak pokoju usposobiliśmy nasze serca do daru Komunii św. Krocząc procesjonalnie przyjmowaliśmy sukcesywnie boskie dary z ołtarza, aby następnie wyśpiewać jednogłośnie swoje dziękczynienie.

18BN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuż przed błogosławieństwem przewodniczący liturgii skierował do zgromadzonych słowa świątecznych życzeń oraz zachęcił, aby każdy kto ma takie pragnienie, podszedł do prezbiterium, stanął pośród postaci szopki betlejemskiej i podzielił się jeszcze znakiem wigilijnego opłatka. Po błogosławieństwie wielu parafian i gości podchodziło do średniego prezbiterium, aby przełamać się znakiem białego chleba.

Redakcja
Fot. K. Sosnowski

19BN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23BN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24BN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25BN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26BN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27BN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31BN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35BN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36BN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37BN

 

 • logo-mateusz
 • logo-radiowatykanskie
 • logo-rycerzekolumba
 • logo-dzielobiblijne
 • logo-biblia
 • logo-katolik
 • logo-pwt
 • logo-liturgia
 • logo-kai
 • logo-fronda
 • logo-tezeusz
 • logo-deon
 • logo-oaza

Interreg

interreg

Partnerzy:

herbMCC logo23SPAwB

powiatlogo62 kompania

logo legnica

logo-radio.plus-legnica.fm

 

 

Kontakt:

Rzymskokatolicka Parafia
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja

ul. Kościelna 3, 59-700 Bolesławiec

tel. 75 6466350, 75 6466351
tel. 75 6466352, 75 6466353

Zakrystia
tel. 75 6466354

NIP 612-15-22-373 REGON 040110594

Konto parafialne:
98 1020 2137 0000 9002 0083 6031

 

ORGANISTA BAZYLIKI - Henryk Kut
tel. 604 805 743

Kontakt:

BOLESŁAWIECKA BAZYLIKA MARYJNA - BOLESŁAWIECKIE SANKTUARIUM MARYJNE

ul. Kościelna 3, 59-700 Bolesławiec

Kancelaria Parafialna czynna jest każdego dnia w godzinach od 16:00 do 18:00.

W soboty od godz. 10:00 do 11:00 oraz od 16:00 do 18:00.