• bazylika 03
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Aktualności

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA XIV PRZEGLĄDU PIOSENKI RELIGIJNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY CANTATE DOMINO 21.12.2022

KARTA ZGŁOSZENIOWA
XIv PRZEGLĄDU PIOSENKI RELIGIJNEJ
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
CANTATE DOMINO


Środa, 21 Grudnia 2022

karta zgloszeniowa

XIV PRZEGLĄD PIOSENKI RELIGIJNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
CANTATE DOMINO

organizowany w ramach


XXVI BOLESŁAWIECKICH DNI KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

przy Bolesławieckiej Bazylice Maryjnej

Bolesławiec, 21 grudnia 2022 (środa)

Zgłoszenie dokonujemy na wydrukowanej i czytelnie wypełnionej karcie dostarczonej do skrzynki korespondencyjnej w drzwiach wejściowych kancelarii parafialnej ul. Kościelna 3, Bolesławiec (czynna codziennie prócz niedziel w godz. od 17:00 do 17:45) w terminie do 20 grudnia 2022 (wtorek)

Prosimy wypełniać drukowanymi literami !!!

 1. Dane uczestnika:

- zespół/solista *(niepotrzebne skreślić): ………………………………………………………………………

- w przypadku zespołu ilość osób ………………………………………………………………………

- imię i nazwisko solisty lub nazwa zespołu ……………………………………………………….

- grupa wiekowa:  przedszkole   /   szkoła podstawowa   /   młodzież   *(niepotrzebne skreślić):

- adres kontaktowy poczty email oraz telefonu kontaktowego:

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Tytuł wykonywanego utworu (piosenki, kolędy, pastorałki) i autor tekstu i muzyki (jeśli są znani):

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Wymagania techniczne: Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przed rozpoczęciem XIV Przeglądu Piosenki Religijnej nagrania podkładu muzycznego zapisanym w podstawowych ogólnodostępnych formatach nagrywania, aby później można było taki podkład z łatwością odtworzyć podczas Przeglądu
w Bazylice.

4. Uczestnik Przeglądu wykona przygotowany przez siebie piosenkę, kolędę, pastorałkę w Bazylice w środę 21 grudnia 2022 (w godz. od 10:00 do 14:00) przed Jury Przeglądu, a następnie po posiedzeniu Jury zostanie poinformowany o zakwalifikowaniu się do finału oraz o zajętym miejscu konkursowym. Na zakończenie Przeglądu, w wyznaczonym dniu finału Jury XIV Przeglądu Piosenki Religijnej wręczy wszystkim uczestnikom nagrody główne i wyróżnienia za udział w Przeglądzie.

 

……………………………………….

Data i podpis osoby zgłaszającej

Klauzula RODO:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Jury dla potrzeb niezbędnych do realizacji XIV Przeglądu Piosenki religijnej dla dzieci i młodzieży Cantate Domino 2022, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

……………………………………………………….
czytelny podpis
Klauzulę może podpisać tylko Rodzic Uczestnika Przeglądu
lub jeśli Uczestnik jest z grupy młodzieży i jest pełnoletni sam Uczestnik

 


Uwaga!
Niepodpisana Klauzula RODO sprawia, że wypełniona Karta zgłoszeniowa
Uczestnika XIV Przeglądu Piosenki Religijnej dla dzieci i młodzieży Cantate Domino
JEST NIEWAŻNA !!!

Diecezjalne

 • logo-mateusz
 • logo-radiowatykanskie
 • logo-rycerzekolumba
 • logo-dzielobiblijne
 • logo-biblia
 • logo-katolik
 • logo-pwt
 • logo-liturgia
 • logo-kai
 • logo-fronda
 • logo-tezeusz
 • logo-deon
 • logo-oaza

Interreg

interreg

Partnerzy:

herbMCC logo23SPAwB

powiatlogo62 kompania

logo legnica

logo-radio.plus-legnica.fm

 

 

Kontakt:

Rzymskokatolicka Parafia
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja

ul. Kościelna 3, 59-700 Bolesławiec

tel. 75 6466350

NIP 612-15-22-373 REGON 040110594

Konto parafialne:
98 1020 2137 0000 9002 0083 6031

 

ORGANISTA BAZYLIKI - Henryk Kut
tel. 604 805 743

Kontakt:

BOLESŁAWIECKA BAZYLIKA MARYJNA - BOLESŁAWIECKIE SANKTUARIUM MARYJNE

ul. Kościelna 3, 59-700 Bolesławiec

Kancelaria Parafialna czynna jest każdego dnia w godzinach od 16:00 do 17:45.

W soboty od godz. 10:00 do 11:00 oraz od 16:00 do 17:45.