• bazylika 03
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Aktualności

 

Przeżyliśmy Triduum Odpustowe ku czci Zaśnięcia i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 13-14-15.08.2015

 
a088O Wniebowzięta Matko Kościoła czuwaj Maryjo w każdy czas, do Ciebie nasza wspólnota woła, o Wniebowzięta wspomóż nas!
 
Relacja z Triduum odpustowego
w Boleslawieckiej Bazylice Maryjnej
 
W dniach od 13 do 15 sierpnia 2015 wspólnota parafialna Bolesławieckiej Bazyliki Maryjnej przeżywała dni odpustowej modlitwy. Nasze świętowanie przygotowaliśmy przez pokutne Nabożeństwo Fatimskie 13. sierpnia któremu przewodniczył Ks. Biskup Marian Buczek z diecezji charkowsko-zaporoskiej na Ukrainie, a koncelebrowali tę Mszę św.: ks. Bartłomiej Maranda, były praktykant w naszej rodzinie parafialnej wraz z ks prałatem Andrzejem Jarosiewiczem, rektorem bazyliki. Pokutną modlitwę rozpoczęliśmy Różańcem Fatimskim o 17:30, bezpośrednio po którym sprawowana była Eucharystia w intencjach zbiorowych.
Ks. Biskup Marian Buczek nawiązał w swojej homilii do Fatimskiego przesłania o pokucie i modlitwie. Będąc wygnańcem z terenów ogarniętych współczesną wojną rosyjsko-ukraińską zwrócił naszą uwagę na pewną logikę tego dramatu. Ludzie zawsze występują przeciwko sobie z orężem wszelkiej nienawiści, gdy w ich życiu brakuje miejsca dla Pana Boga; gdy w ich życiu nie ma autentycznej wiary; gdy nie ma miejsca na jakąkolwiek modlitwę. Dlatego dla nas ludzi wiary Fatimskie przesłanie zawsze ma taką aktualną wartość.
Po Eucharystii wyszliśmy z tradycyjną procesją fatimską wokół bazyliki. Pierwszy dzień odpustowego Triduum zakończył Maryjny Apel o godz. 21:00, który poprowadził ks. Artur Kotrys.
Drugiego dnia odpustowego Triduum o godz. 9:00 i 11:00 sprawowane były Msze św. wotywne za wstawiennictwem Matki Bożej. Główna Eucharystia Wigilii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny sprawowana była o godz. 18:00 pod przewodnictwem naszego Gościa z Ukrainy. Koncelebrowało tę Mszę św. dwunastu prezibiterow: ks. Paweł Cembrowicz, nasz rodak i proboszcz archikatedry wrocławskiej; ks. Tadeusz Dąbski, oficjał sądu kościelnego diecezji legnickiej; ks. kanonik Stanisław Kusik, dziekan dekanatu Bolesławiec Zachód; obecny był na modlitwie ks. kanonik Andrzej Kryłowski, dziekan dekanatu Bolesławiec Wschód; ks. kanonik Dariusz Danilewicz reprezentujący nam Kapitułę Matki Bożej Bolesnej w Wałbrzychu; ks. Kamil Iwanowski nasz rodak z Polskiej Misji Katolickiej we Francji; a także koledzy kursowi ks. proboszcza: o. Mariusz Woźniak - domijikanin z Jałty na Wschodzie; ks. Stanisław Bakes z parafii św. Wojciecha w Jeleniej Gorze; ks. Sylwester Kawa z parafii Roztoka w diecezji świdnickiej; ks. Bartłomiej Maranda, były praktykant w bazylice, a współcześnie wikariusz we wspólnocie św. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze; ks. wikariusz Janusz Diament z bazyliki oraz ks. rektor Andrzej Jarosiewicz.
Witając wszystkich gości ks. rektor Andrzej powiedział: "Przeżywając we wspólnocie Kościoła Wigilię Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, przybywamy do Bolesławieckiej Bazyliki Maryjnej pośród tych sierpniowych dni, aby celebrować radosny maryjny odpust. Czynimy to w duchu maryjnej pobożności, która widzi w Maryi, Matce Pana, najdoskonalszy owoc ziemi, pierwszą Uczennicę Pańską, a dla nas Nauczycielkę Wiary. Nasza miłość wyrażana w liturgiczny sposób przy ołtarzu w tych dniach, przypomina nam wielowiekową tradycję prowadzącą nas do jerozolimskiego wieczernika. Najbliższym maryjnym kościołem tej katedry Ducha Świętego w wieczerniku jest katolicka bazylika Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w pobliżu bramy syjońskiej, wybudowana w miejscu wcześniejszej, bo pochodzącej już z VI wieku maryjnej świątyni. To właśnie w jej wnętrzu pielgrzymi podziwiają pamiątkę zaśnięcia Matki Bożej, którą jest łoże ze spoczywającą na nim figurą uśpionej Matki Bożej. Ze sklepienia kamiennego baldachimu spoglądają na nią podobizny świętych kobiet Starego Testamentu, które swą wiarą i czynami zapowiadały przyjście Nowej Ewy. To właśnie jerozolimska katolicka bazylika zaśnięcia Maryi strzeże nas przed patrzeniem na osobę Bożej Rodzicielki w kategoriach jakiejś baśni, z drugiej strony prowadzi nas do zrozumienia, że tajemnica jej śmierci - zaśnięcia, przypomina wszystkim, że Bóg w swoim Synu uczynił ze śmierci narzędzie zbawienia. I właśnie dokładną kopią tamtej jerozolimskiej figury Bogurodzicy jest nasza figura Zaśnięcia.
W duchu tej wiary każdego roku gromadzimy się w Bolesławieckiej Bazylice Maryjnej, by zyskując łaskę odpustu, w szczególny sposób wspomagać naszych bliskich zmarłych, tych, którzy odeszli z naszych rodzin, wspólnot parafialnych, którzy oczekują na duchowe wsparcie nas - Kościoła pielgrzymującego, Kościoła podejmującego dzieło nawrócenia i przemiany.
Z wielką radością witamy na naszej uroczystości Przewodniczącego liturgii, Ks. Biskupa Mariana Buczka, Biskupa Charkowsko-Zaporoskiego z Ukrainy, który przybywa do nas z terenów ogarniętych trwającą bratobójczą wojną rosyjsko-ukraińską. W osobie Ks. Biskupa widzimy świadka wiary, który przybywając do nas w radosnym dniu odpustu, staje pośród nas jako promotor maryjnej pobożności. Serdecznie witamy Waszą Ekscelencję!
Witamy wszystkich księży rodzimego dekanatu i z sąsiedztwa przybyłych na nasz Maryjny Odpust. Witamy Siostry Zakonne, pielgrzymów, którzy z różnych parafii miasta i całego regionu przybyli uczcić Wniebowziętą Matkę Kościoła.
Z wielką radością witamy władze naszego miasta: z panem Piotrem Romanem, prezydentem miasta; panem Jarosławem Kowalskim, przewodniczącym rady miejskiej, panem Kornelem Filipowiczem, wiceprezydentem; panią Iwoną Mandżuk-Dudek, wiceprezydentem; panem sekretarzem miasta Jerzym Zielińskim. Witamy przedstawiciela samorządu powiatowego w osobie pana starosty Stanisława Chwojnickiego; jak również naszych przyjaciół w wojskowych mundurach z prezesem Bogdanem Fiałkowskim, Andrzejem Kobzdą, którzy reprezentują nam Stowarzyszenie byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej Commando.
Serdecznie prosimy Waszą Ekscelencję o dar Eucharystii w intencjach naszej wspólnoty, za wszystkich dobrodziejów indywidualnych i instytucjonalnych Bolesławieckiej Bazyliki Maryjnej, abyśmy stawali się świadkami ewangelicznej szkoły Jezusa i Maryi wszędzie tam, gdzie Boża łaska nas stawia".
Ks. Andrzej zachęcił wszystkich obecnych, aby duchowe owoce Eucharystii ofiarowali w intencjach swoich bliskich zmarłych spełniając normy zyskania odpustów zupełnych nadanych nam przez Stolicę Apostolską. W odpustowej Eucharystii uczestniczyło wielu mieszkańców miasta i regionu, którzy za pośrednictwem Radia Plus Legnica dowiedzieli się, iż tegorocznym summistą będzie Ks. Biskup Marian Buczek z Ukrainy - terenów ogarniętych dziś wojną, ale bliskich ze względu na miejsca urodzenia wielu mieszkańcom Bolesławca i okolic. Na początku Mszy św. poprosiliśmy Ks. Biskupa aby poświecił wodę, którą zostaliśmy pokropieni na znak sakramentu chrztu świętego. Uroczystość odpustowa zawsze jest przypomnieniem właśnie tego sakramentu, który tworzy z nas Bożą rodzinę zmierzającą drogami wiary ku pełnemu zjednoczeniu z Bogiem w chwale nieba. Ks. Biskup poświecił także na początku Mszy św. tradycyjne wiązanki ziół i kwiatów przypominające nam najpiękniejszy owoc ziemi, jakim jest dla nas wszystkich Wniebowzięta Matka Kościoła.
Kierując do zgromadzonych słowa homilii Ks. Biskup Marian Buczek powiedział miedzy innymi: "Gdy celebrujemy odpust Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, dotykamy naszą modlitwą w dniu wigilii odpustowej czasów Kościoła niepodzielonego, Kościoła pierwszych wieków, który mimo iż tajemnica Wniebowzięcia zdogmatyzowania została dopiero 01 listopada 1950 roku, to czcił w Maryi zaśnięcie i wniebowzięcie Najświętszej Bożej Rodzicielki. Dla nas współczesnych znamiennym jest, że Kościół nie zdogmatyzował prawdy jak dokonało się ostateczne zjednoczenie Maryi z idealną komunią Trójcy Świętej. W tej przestrzeni teologizowania Kościół pozostawił otwarte drzwi dla wiary ludu Bożego, który przecież także jest stróżem i nośnikiem prawdy objawionej. Zaśnięcie i Wniebowzięcie przypominają nam wielką tajemnicę wiary, która w sposób niezmienny zwiastuje nieustannie ludziom wszystkich wieków, iż wspólnota całego chrześcijańskiego świata widzi we Wniebowziętej radosną Zwiastunkę właśnie tych prawd wiary, które najdobitniej mówią nam o naszym przyszłym zjednoczeniu z Bogiem. Dlatego wspólnota Kościoła widzi w Niej "Szczerozłotą Monstrancję" ukazującą nam nieustannie Chrystusa, jako cel naszej ziemskiej pielgrzymki; widzi w niej "Żywe Tabernakulum" nieustannie wskazujące nam na Bożego Syna - centrum naszego życia. Dlatego posługując się słowami "Listu pasterskiego o czci Najświętszej Maryi Panny" autorstwa św. abpa Józefa Bilczewskiego, materopolity lwowskiego obrządku łacińskiego, z wiarą tożsamą pierwszym wiekom chrześcijaństwa przypominamy sobie, że "Podanie kościelne głosi od wieków łaskę Wniebowzięcia Maryi z duszą i ciałem. Kościół... uświęcił tę wiarę ludów i wieków uroczystością Wniebowzięcia i rozniósł ją po całym świecie i zatwierdził modlitwami, wielbiącymi ten przywilej. W niebie zaś Maryja otrzymała nagrodę, szczęście i chwałę, jakie tylko w sercu istoty stworzonej pomieścić się mogą. Całe życie ukryta, cicha, zawsze "Służebnicą" się nazywająca, zostaje Panią i Królową nieba i ziemi. "Królem nad królami i Panem nad Pany" (Objaw. 19, 16) nazywa Duch Święty Pana Jezusa. Ale ten sam Duch Święty mówi też przez usta psalmisty: "Stanęła Królowa po prawicy twojej w ubiorze złotym" (Ps. 44, 10). Tą Królową Maryja! Jako Królowa Matka najlepszego i wszechmocnego Syna jest też "Wszechmocą proszącą". Odczuł i uznał to cały świat katolicki, rzucił się do Jej stóp i zwraca się ciągle do Niej jako do "Pani, Pośredniczki i Pocieszycielki swojej", nazywa Ją Matką, Patronką całego Kościoła, najwyższą Pasterką całej owczarni Chrystusowej, Nauczycielką wszystkich doktorów chrześcijaństwa, Mistrzynią życia duchownego. I stało się to, na co wszyscy patrzą, iż kto Matkę prawdziwie kocha, rośnie równocześnie w miłości Jezusa; kto Matkę odrzuca, ten oddala się też od Syna. Słowem, nie masz zbawienia bez Maryi. Toteż Kościół święty katolicki oddał się i oddaje wciąż w opiekę Niepokalanej Matki Chrystusowej, pewny, że jak dotychczas przez wieków dziewiętnaście, tak i w przyszłości przy Jej pomocy "wszystkie herezje zwycięży na całym świecie" (św. abp Józef Bilczewski, List pasterski o czci Najświętszej Maryi Panny, nr VII, z dn. 13.11.1903).
Na zakończenie Eucharystii wszyscy wyszliśmy w procesji Zaśnięcia niosąc figurę Matki Bożej Zaśniętej będącej dla nas znakiem zapowiadającym zjednoczenie Bożej Rodzicielki w chwale nieba z Bożym Synem, Ojcem, w Duchu Świętym. W trakcie procesji figurę Zaśnięcia nieśli mężczyźni, kobiety, młodzież. Na zakończenie procesji z rąk naszego Gościa przyjęliśmy błogosławieństwo Boże. Drugi dzień Triduum odpustowego ku czci Zaśnięcia i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny zokończyliśmy Apelem Maryjnym o godz. 21:00, któremu przewodniczył ks. Janusz Diament. Podczas Apelu figura Zaśnięcia przeniesiona została do kaplicy za nastawą barokowego ołtarza głównego bazyliki, gdzie parafianie i goście podchodzili indywidualnie na klęczkach (podobnie jak na Jasnej Gorze) powierzając Wniebowziętej swoje troski, radości i prośby.
Trzeciego dnia Triduum odpustowego przeżywaliśmy uroczystość Wniebowzięcia Świetej Bożej Rodzicielki. Na każdej Mszy św. dokonywaliśmy poświęcenia wiązanek ziół i kwiatów, a ks. Andrzej, rektor bazyliki, kierował do wszystkich uczestników liturgii, pielgrzymów z rożnych parafii miasta i regionu, słowa odpustowej homilii. "Uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej to szczególny dzień radości dla wszystkich, którzy niepodzielną wiarą starają się na drogach życia kroczyć w prawdzie Chrystusowej. To święto wszystkich, którzy nigdy nie tracą nadziei, bo jest nią sam Bog. To święto miłości tych, którzy wpatrując się w wizerunek Wniebowziętej Matki Kościoła w Jej obliczu widzą cel ziemskiej pielgrzymki i sens swojego chrzcielnego powołania". Trzeci dzień odpustowych uroczystości zakończył Maryjny Apel o godz. 21:00, który poprowadził ks. Adam Konobrodzki.
 
Kacperios
Fot. ks. Waldemar Wesołowski
a055
a053
 a160
 
 
 a128
 • logo-mateusz
 • logo-radiowatykanskie
 • logo-rycerzekolumba
 • logo-dzielobiblijne
 • logo-biblia
 • logo-katolik
 • logo-pwt
 • logo-liturgia
 • logo-kai
 • logo-fronda
 • logo-tezeusz
 • logo-deon
 • logo-oaza

Partenrzy:

herbMCC logo23SPAwB

powiatlogo62 kompania

logo legnica

logo-radio.plus-legnica.fm

 

 

Kontakt:

Rzymskokatolicka Parafia
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja

ul. Kościelna 3, 59-700 Bolesławiec

tel. 75 6466350, 75 6466351
tel. 75 6466352, 75 6466353

Zakrystia
tel. 75 6466354

NIP 612-15-22-373 REGON 040110594

Konto parafialne:
98 1020 2137 0000 9002 0083 6031

 

ORGANISTA BAZYLIKI - Henryk Kut
tel. 604 805 743

Kontakt:

BOLESŁAWIECKA BAZYLIKA MARYJNA - BOLESŁAWIECKIE SANKTUARIUM MARYJNE

ul. Kościelna 3, 59-700 Bolesławiec

Kancelaria Parafialna czynna jest każdego dnia w godzinach od 16:00 do 18:00.

W soboty od godz. 10:00 do 11:00 oraz od 16:00 do 18:00.