• bazylika 03
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Konserwacja zespołu gotyckich portali z elewacji kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja w Bolesławcu

W roku 2015 wspólnota parafialna zaprojektowała oraz przeprowadziła prace konserwatorskie trzech gotyckich portali Bolesławieckiej Bazyliki Maryjnej. Prace konserwatorskie portali: północnego, południowego i zachodniego były niezbędnym etapem zaplanowanych w szerszej perspektywie w przyszłości prac nad renowacją całości elewacji Bazyliki. Wykonanie konserwacji gotyckich portali pozwoliło na przygotowanie metod, srodków i sposobów konserwacji zniszczonej zrębem czasu elewacji świątyni. Można powiedzieć, że wykonanie konserwacji gotyckich portali otworzyło drogę do konserwacji całości elewacji obiektu. Przeprowadzenie tych prac ma znaczenie dla wyboru metody, środków oraz technologii konserwacji całości elewacji najcenniejszego obiektu zabytkowego miasta i regionu.

IMG 8829

IMG 8874

IMG 8810

IMG 8801

 

W ramach zaplanowanego zadania dokonana została całościowa konserwacja trzech gotyckich portali kamiennych wykonanych z piaskowca. Wszystkie prace konserwatorskie sprawiły, że trzy wejścia do Bolesławieckiej Bazyliki Maryjnej otrzymały odnowioną w kamieniu szatę, która pomogła odpowiedzieć na ważne pytania odnoszące się do zaplanowanych prac nad elewacją całego obiektu zabytkowego znajdującego się w sercu Bolesławieckiej Starówki.

W ramach przeprowadzonego zadania konserwatorskiego zrealizowano następujace czynności: 

 • Wykonano badania określające stan zachowania  poszczególnych elementów kamieniarki i detalu rzeźbiarskiego portali.
 • Wstępnie odczyszczono powierzchnie, usunięcięto luźne zabrudzenia i miejscowo występujące porosty.
 • Wzmocniono osłabione partie piaskowca przed czyszczeniem poprzez wstępną impregnację.
 • Usunięto wtórne nawarstwienia metodą chemiczną przy użyciu stosownych preparatów, a następnie zmyto preparatami i wodą pod ciśnieniem. 
 • Mechanicznie usunięto nieoryginalne uzupełnienia cementowe oraz skutki niewłaściwych napraw.
 • Doczyszczono miejscowo powierzchnie  przy użyciu wytwornicy pary wodnej. 
 • Zdezynfekowano powierzchnie odpowiednim preparatem biobójczym.
 • Odsolono elementy kamienne metodą swobodnej migracji soli do rozszerzonym środowisku. 
 • Impregnowano – wzmocnienie strukturalne osłabionego  kamienia przy użyciu preparatu krzemoorganicznego. 
 • Zdemontowano poszczególne, popękane fragmenty kamieniarki oraz posklejano uszkodzone elementy za pomocą żywic poliestrowych.
 • Wykonano iniekcje w pęknięciach detalu kamieniarskiego.
 • Przeprowadzono renowacje zachowanych pierwotnych kotew i trzpieni metalowych, usunięto produkty korozji, położono warstwy antykorozyjne  oraz zamontowano nowe wzmocnienia ze stali nierdzewnej.
 • Wykonano uzupełnienia ubytków z użyciem masy mineralnej oraz wykorzystaniem zaprawy konserwatorskiej.
 • Uzupełniono brakujących spoiny kamienia. 
 • Przeprowadzono hydrofobizację kamienia polegająca na zabezpieczeniu kamienia przed działaniem zewnętrznych czynników atmosferycznych, kondensacją wilgoci i zabrudzeniami preparatem na bazie estru kwasu krzemowego.
 • Scalono kolorystyczne powierzchnie uzupełnień farbami laserunkowymi oraz pigmentami ze spoiwem w toluenie w celu pełnego scalenia optycznego z kamieniem oryginalnym.

Program konserwatorski został zrealizowany w 100 % i opiewał na wartość 298.757,16 zł. Prace konserwatorskie przeprowadziła wyłoniona w procedurze przetargowej firma Ars Fortis z Krakowa pani konserwator Marii Pietrzak-Lelek. Przeprowadzenie tego ważnego etapu prac konserwatorskich było mozliwe dzięki następującym środkom zewnętrznym:

Fundacja KGHM przeznaczyła dotację na zaprojektowane zadanie konserwatorskie w wysokości 200.000,00 zł.
Gmina Miejska Bolesławiec przeznaczyła dotację na zaprojektowane zadanie konserwatorskie w wysokości 58.757,00 zł.
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przeznaczył dotację na zaprojektowane zadanie konserwatorskie w wysokości 40.000,00 zł.
Wspólnota parafialna poniosła koszty zaprojektowania, kosztorysowania oraz koniecznych ekspertyz, które pomogły sprawnie przeprowadzić zadanie konserwatorskie. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim Dobrodziejom instytucjonalnym i indiwidualnym, którzy wspomogli dzieło konserwacji gotyckich portali Bolesławieckiej Bazyliki Maryjnej. Przeprowadzone prace pozwoliły nam przygotować się do wielkiego dzieła konserwacji całości elewacji naszej bazyliki. 

IMG 5414

IMG 5417

IMG 5407

IMG 5411

IMG 5410

IMG 5420

 • logo-mateusz
 • logo-radiowatykanskie
 • logo-rycerzekolumba
 • logo-dzielobiblijne
 • logo-biblia
 • logo-katolik
 • logo-pwt
 • logo-liturgia
 • logo-kai
 • logo-fronda
 • logo-tezeusz
 • logo-deon
 • logo-oaza

Interreg

interreg

Partnerzy:

herbMCC logo23SPAwB

powiatlogo62 kompania

logo legnica

logo-radio.plus-legnica.fm

 

 

Kontakt:

Rzymskokatolicka Parafia
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja

ul. Kościelna 3, 59-700 Bolesławiec

tel. 75 6466350

NIP 612-15-22-373 REGON 040110594

Konto parafialne:
69 1020 2137 0000 9802 0193 6335

 

ORGANISTA BAZYLIKI - Henryk Kut
tel. 604 805 743

Kontakt:

BOLESŁAWIECKA BAZYLIKA MARYJNA - BOLESŁAWIECKIE SANKTUARIUM MARYJNE

ul. Kościelna 3, 59-700 Bolesławiec

Kancelaria Parafialna czynna jest każdego dnia w godzinach od 16:00 do 17:45.

W soboty od godz. 10:00 do 11:00 oraz od 16:00 do 17:45.