• bazylika 03
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Odnowa w Duchu Świętym

Jest szczególną płaszczyzną zaangażowania katolików świeckich w życie Kościoła, która stanowi wykwit renesansu pneumatologicznego po soborze Watykańskim II. Szczególnym impulsem wspomagającym powstawanie wspólnot Odnowy była encyklika Jana Pawła II Dominum et vivificantem, a także świadomość bogactwa charyzmatów udzielanych przez Boga całej wspólnocie Kościoła. Na życie wspólnoty składają się cotygodniowe spotkania w czwartki po wieczornej Eucharystii, konferencje księży oraz osób świeckich, seminaria odnowy, uczestnictwo w rekolekcjach, zajęciach Studium Biblijnego. Wspólnota animuje także liturgię w wyznaczone dni tygodnia, członkowie uczestniczą także w diecezjalnych i ogólnopolskich spotkaniach. Wsparciem w permanentnej formacji są biuletyny, zeszyty, Odnowy, a przede wszystkim systematyczne rozważanie słowa Bożego w grupach dzielenia, oraz świadectwa.

Odnowa będąc grupa parafialną angażuje się w posługę liturgiczną w kaplicy szpitalnej (na terenie parafii), kilka osób służy darem modlitwy wstawienniczej, członkowie wspomagają swoją pracą coroczny festyn parafialny oraz akcję roznoszenia opłatków do rodzin naszej parafii.

Części osób praktykuje długoterminową modlitwę w intencji parafii, miasta, czy intencjach papieskich lub po prostu w intencjach podawanych przez członków wspólnoty potrzebujących wsparcia. Co pewien czas organizowane są również Eucharystie o uzdrowienie połączone z adoracją Najświętszego Sakramentu. Co pewien czas wspólnota spotyka się także na agapie lub ognisku. Posługę duszpasterską we wspólnocie pełni obecnie ks. wikariusz Adam Konobrodzki.

Pieczec

Wspólnota Krwi Chrystusa

Powstała 08. grudnia 1808 rok w Rzymie, w kościele San Nikola in Carcare. Na ziemiach polskich zaznaczyła swoją działalność od chwili rozpoczęcia posługi zakonnej Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa. Po zakończeniu II wojny światowej Siostry Adoratorki przybywają z byłej Jugosławii do Polski, do Bolesławca. Z parafii pw. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja rozpoczynają swoją posługę nie tylko w Bolesławcu, ale i w całej Polsce. Wespół z krzewieniem własnego charyzmatu zakładają koła Wspólnoty Krwi Chrystusa będące wyrazem apostolatu wśród katolików świeckich.

Wspólnota liczy obecnie 27 osób. Zbiera się na swoje comiesięczne spotkania połączone z katechezą, które mają miejsce w każdy drugi czwartek miesiąca o godz. 17:00. Bezpośrednio po spotkaniu wspólnota uczestniczy w fundowanej comiesięcznej Eucharystii we wcześniej określonej intencji ewangelizacyjnej. Członkowie biorą udział w ogólnopolskich zjazdach w sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie oraz czuwaniach modlitewnych. Duchowym opiekunem wspólnoty jest ks. wikariusz Janusz Diament.

Pieczec

Towarzystwo Przyjaciół WSD

Dnia 25 marca 1993 roku Biskup Legnicki Tadeusz Rybak powołał do życia w Diecezji Legnickiej Towarzystwo Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego. Jest to stowarzyszenie katolików świeckich, którego powstanie zainspirowane było ogłoszoną adhortacją apostolską Pastores dabo vobis, Jana Pawła II, w której czytamy:

”Istnieje dziś szczególna konieczność, aby rozpowszechniło się i utrwaliło przekonanie, że troska o powołanie jest łaską i odpowiedzialnością powierzoną wszystkim bez wyjątku członkom Kościoła. Sobór Watykański II bardzo wyraźnie stwierdził, że obowiązek budzenia powołań ciąży na całej społeczności chrześcijańskiej, która winna spełniać go przede wszystkim przez życie w pełni chrześcijańskie” (nr 41). Członkowie Towarzystwa troszczą się o powołania kapłańskie, wspierają modlitwą i ofiarą Wyższe Seminarium Duchowne w Legnicy i rozwijają w społeczeństwie zrozumienie i życzliwość dla tej ważnej diecezjalnej instytucji.

TPWSD funduje comiesięczną intencję Mszy św. o powołaniaa kapłańskie, zakonne i misyjne z naszej rodziny parafialnej. Członkowie Towarzystwa spotykają się każdego pierwszego czwartku miesiąca na swoich posiedzeniach, podczas których prezentowana jest katecheza tematyczna, podawane są informacje z życia WSD, oraz rozprowadzane kolejne numery gazety Echo Seminarium, redagowanej przez kleryków, biorą udział w udzieleniu wszystkich posług i święceń kandydatów do kapłaństwa z naszej parafii. Angażują się w przygotowanie uroczystości prymicyjnych oraz innych nawiedzin kleryków w parafii, jako wyraz apostolatu powołaniowego. Duchowym opiekunem TPWSD jest ks. wikariusz Artur Kotrys. Funkcję prezesa pełni Pan Stanisław Miller. Towarzystwo liczy 32 członków uczęszczających na spotkania i 53 członków (chorych), którzy w domach wspomagają sprawę powołań swoim cierpieniem i modlitwą.

Pieczec

Parafialny Zespół Caritas

Papież Benedykt XVI napisał w swojej encyklice Deus Caritas est następujące słowa: „« Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim » (1 J 4, 16). Słowa z Pierwszego Listu św. Jana wyrażają ze szczególną jasnością istotę wiary chrześcijańskiej: chrześcijański obraz Boga i także wynikający z niego obraz człowieka i jego drogi. Oprócz tego, w tym samym wierszu, św. Jan daje nam jakby zwięzłą zasadę chrześcijańskiego życia: « Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam »” (nr 1). Kierując się wskazaniem Ojca świętego mamy świadomość, że działalność parafialnej grupy Caritas jest podstawowym i elementarnym sprawdzianem jakości naszego chrześcijańskiego życia w parafii. Stąd Caritas organizuje akcje parafialne oraz włącza się w diecezjalne, które uwrażliwiają katolików na potrzebę konkretnego świadectwa w codziennym życiu. I tak parafialna grupa Caritas rozprowadza świece Wigilijnego Dzieła Caritas, z których ofiary wspomagają wakacyjny wypoczynek dzieci i młodzieży z naszego środowiska; rozprowadza paschaliki Wielkanocnego Dzieła Caritas, z których dochód przeznaczony jest na funkcjonowanie grupy. Prowadzi całoroczną zbiórkę żywności a szczególnie w okresie adwentu i wielkiego postu, która wespół z darami żywnościowymi otrzymanymi z Banku Żywności stanowi miesięcznie ważne wsparcie około 120 rodzin niewydolnych społecznie z naszego środowiska.

Do parafialnej grupy Caritas należy 11 osób. Duchowym opiekunem jest obecnie ks. wikariusz Janusz Diament, prezesem Elżbieta Niemiec, zastępcą Janusz Forst, sekretarzem Alicja Głowacka, skarbnikiem Józefa Kozłowska. Spotkania odbywają się w ostatni piątek miesiąca o godz. 19:00 w świetlicy. Caritas ma wyodrębniony rachunek bankowy: Duszpasterstwo Rzymkat. Parafii Wniebowzięcia NMP, ul. Kościelna 3, 59-700 Bolesławiec, z dopiskiem Caritas, nr konta: 81 1500 1429 1214 2004 8280 0000.

Pieczec

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

W 1994 roku Kościół katolicki ogłosił rok Rodziny. Na ten szczególny czas sługa Boży papież Jan Paweł II skierował do wszystkich katolików i ludzi dobrej woli specjalny List do Rodzin Gratissimam Sane, w którym powołując się na słowa encykliki Redemptor hominis, uświadamiał wszystkim rodzinom, że „człowiek jest drogą Kościoła”.

Jako wykwit papieskiego listu do rodzin całego świata, na głos pierwszego Biskupa legnickiego Tadeusza Rybaka, w Diecezji Legnickiej zaczęły zawiązywać się pierwsze grupy Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, które dokonywały promocji Karty Praw Rodziny.

Także i w naszej wspólnocie działa parafialne koło Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, zajmujące się formacją rodzin przynależących do Stowarzyszenia oraz świadectwem wśród rodzin naszej parafii i całego środowiska. Stowarzyszenie prócz działalności statutowej angażuje się także czynnie w coroczne festyny parafialne, organizuje samodzielnie co roku charytatywny bal karnawałowy oraz rozprowadza parafialny kalendarz ścienny. Stowarzyszenie liczy obecnie 24 osoby. Duchowym opiekunem jest ks. proboszcz Andrzej Jarosiewicz.

Pieczec

 • logo-mateusz
 • logo-radiowatykanskie
 • logo-rycerzekolumba
 • logo-dzielobiblijne
 • logo-biblia
 • logo-katolik
 • logo-pwt
 • logo-liturgia
 • logo-kai
 • logo-fronda
 • logo-tezeusz
 • logo-deon
 • logo-oaza

Interreg

interreg

Partnerzy:

herbMCC logo23SPAwB

powiatlogo62 kompania

logo legnica

logo-radio.plus-legnica.fm

 

 

Kontakt:

Rzymskokatolicka Parafia
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja

ul. Kościelna 3, 59-700 Bolesławiec

tel. 75 6466350

NIP 612-15-22-373 REGON 040110594

Konto parafialne:
69 1020 2137 0000 9802 0193 6335

 

ORGANISTA BAZYLIKI - Henryk Kut
tel. 604 805 743

Kontakt:

BOLESŁAWIECKA BAZYLIKA MARYJNA - BOLESŁAWIECKIE SANKTUARIUM MARYJNE

ul. Kościelna 3, 59-700 Bolesławiec

Kancelaria Parafialna czynna jest każdego dnia w godzinach od 16:00 do 17:45.

W soboty od godz. 10:00 do 11:00 oraz od 16:00 do 17:45.