• bazylika 03
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Kontynuacja konserwacji barokowego wyposażenia wnętrza - ołtarz św. Józefa

 

W roku 2008 wspólnota parafialna przeprowadziła prace konserwatorskie, które stanowiły kontynuację konserwacji kolejnych elementów barokowego wyposażenia kościoła parafialnego. Wśród objętych projektem są:
1.      Barokowy ołtarz boczny pw. św. Anny (nawa główna) z 1710;
2.      Barokowy ołtarz boczny pw. św. Józefa (nawa główna) z 1710;
3.      Barokowy ołtarz boczny pw. św. Krzyża (nawa południowa) z 1710
7.      Barokowy obraz olejny na płótnie „Naigrywanie z Chrystusa” (z prezbiterium) z 1660;
8.      Barokowy obraz olejny na płótnie „Ziemscy przodkowie Jezusa” (z prezbiterium) z 1660;
9.      Barokowy obraz olejny na płótnie „Święta Rodzina” (z prezbiterium) z I poł. XVIII w;
Zadanie polegało na przeprowadzeniu pełnego postępowania konserwatorskiego przy wszystkich wyszczególnionych obiektach. Zostały usunięte przemalowania i przywrócona autorska koncepcja marmoryzacji powierzchni ołtarzy. Zabiegi techniczne obejmowały także impregnację drewna, ustabilizowanie połączeń, sklejenie spęcherzeń i odspojeń, uzupełnienie ubytków. W czasie trwania prac prowadzona była dokumentacja fotograficzna i opisowa. Zakres prac został zaakceptowany przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który udzielił pozwolenia na ich wykonanie. 
Ze względu na zły stan zachowania obiektów, prace stanowią kolejny niezbędny etap działań restauratorskich we wnętrzu świątyni. Przeprowadzenie prac ma na celu: przywrócenie właściwego stanu technicznego zabytków, poprawę estetyki zabytkowego wnętrza świątyni, uatrakcyjnienie świątyni pod względem turystycznym.
Ponieważ w czerwcu 2008 wspólnota parafialna otrzymała informacje z ministerstwa kultury, że wniosek został odrzucony z przyczyn formalnych, podjęte zostały starania, by usunąć błędy formalne. Poprawione dokumenty niestety nie przyniosły oczekiwanej pomocy ze strony ministerstwa. Z powyższych względów Parafia zmuszona została do zawężenia pierwotnie szerszego zakresu zadania konserwatorskiego, i przeprowadzenia zaplanowanych prac konserwatorskich dzięki pomocy Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego oraz Gminy Miejskiej Bolesławiec. Z zaplanowanych 5 barokowych ołtarzy oraz 5 barokowych obrazów (w tym J. W. Neunhertza), wyodrębnione zostały wymienione powyżej 3 ołtarze boczne i 3 obrazy. Łączna wartość wszystkich prac konserwatorskich opiewa na sumę 295 tys. zł. W ramach tej sumy Parafia pozyskała dotację z Gminy Miejskiej Bolesławiec w wysokości 103 tys. zł. oraz Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 80 tys. zł. Wkład własny Parafii wynosił 112 tys. zł.

 • logo-mateusz
 • logo-radiowatykanskie
 • logo-rycerzekolumba
 • logo-dzielobiblijne
 • logo-biblia
 • logo-katolik
 • logo-pwt
 • logo-liturgia
 • logo-kai
 • logo-fronda
 • logo-tezeusz
 • logo-deon
 • logo-oaza

Interreg

interreg

Partnerzy:

herbMCC logo23SPAwB

powiatlogo62 kompania

logo legnica

logo-radio.plus-legnica.fm

 

 

Kontakt:

Rzymskokatolicka Parafia
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja

ul. Kościelna 3, 59-700 Bolesławiec

tel. 75 6466350

NIP 612-15-22-373 REGON 040110594

Konto parafialne:
69 1020 2137 0000 9802 0193 6335

 

ORGANISTA BAZYLIKI - Henryk Kut
tel. 604 805 743

Kontakt:

BOLESŁAWIECKA BAZYLIKA MARYJNA - BOLESŁAWIECKIE SANKTUARIUM MARYJNE

ul. Kościelna 3, 59-700 Bolesławiec

Kancelaria Parafialna czynna jest każdego dnia w godzinach od 16:00 do 17:45.

W soboty od godz. 10:00 do 11:00 oraz od 16:00 do 17:45.