• bazylika 03
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Małżeństwo

Przygotowanie do sakramentu małżeństwa obejmuje wszystkich narzeczonych, aby uświadomili sobie treść przysięgi, którą składają sobie i Bogu oraz byli gotowi podjąć prawa i obowiązki małżonków chrześcijańskich. 

Jednym z etapów przygotowania do małżeństwa jest cykl katechez przedmałżeńskich. Zajęcia prowadzone są przez odpowiednio przygotowane osoby z wykorzystaniem wielu nowoczesnych technik i metod przekazu. Tematyka poszczególnych spotkań skoncentrowana jest zarówno na zagadnieniach teologicznych oraz psychologiczno–medycznych z uwzględnieniem praktyki życia codziennego.

Dokumenty przygotowujące spisanie protokołu przedmałżeńskiego:

 • Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (2 egzemplarze);
 • Świadectwa chrztu nie starsze niż 3 miesiące od daty wydania;
 • Świadectwa bierzmowania;
 • Świadectwa I Komunii św.;
 • Świadectwo ukończenia nauk przedmałżeńskich zawierające także stwierdzenie, że narzeczeni skorzystali z indywidualnego poradnictwa rodzinnego;
 • Jeśli narzeczeni nie są z miejscowej parafii, to pozwolenie z jednej parafii zamieszkania (narzeczonej lub narzeczonego);

Dokumenty, które należy dostarczyć w przygotowaniu bezpośrednim:

 • Zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach (z innych parafii), które wydaje duszpasterz spisujący protokół przedmałżeński;
 • Kartki stwierdzające, że narzeczeni przystąpili do sakramentu Pokuty dwukrotnie: pierwszy raz po zgłoszeniu się w kancelarii i spisaniu protokołu, drugi raz tuż przed uroczystością sakramentu Małżeństwa;
 • Kartki stwierdzające, że świadkowie sakramentu Małżeństwa przystąpili do sakramentu Pokuty.

Świadkami małżeństwa powinni być ludzie wierzący, którzy także przystąpią wcześniej do Spowiedzi św. i poprzez świadectwo autentycznego życia chrześcijańskiego będą wspomagać narzeczonych a później nowożeńców przykładem głębokiej religijności opartej na Chrystusie. Przypominamy, że świadkami nie powinny być osoby, które nie mogą przystąpić do Spowiedzi św. i Komunii św. (np. żyjący w konkubinacie bez sakramentu małżeństwa). Takie osoby nie powinny być zapraszane do godności świadka katolickiego małżeństwa!

Pieczeć bazyliki na stronę internetową

 • logo-mateusz
 • logo-radiowatykanskie
 • logo-rycerzekolumba
 • logo-dzielobiblijne
 • logo-biblia
 • logo-katolik
 • logo-pwt
 • logo-liturgia
 • logo-kai
 • logo-fronda
 • logo-tezeusz
 • logo-deon
 • logo-oaza

Interreg

interreg

Partnerzy:

herbMCC logo23SPAwB

powiatlogo62 kompania

logo legnica

logo-radio.plus-legnica.fm

 

 

Kontakt:

Rzymskokatolicka Parafia
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja

ul. Kościelna 3, 59-700 Bolesławiec

tel. 75 6466350

NIP 612-15-22-373 REGON 040110594

Konto parafialne:
69 1020 2137 0000 9802 0193 6335

 

ORGANISTA BAZYLIKI - Henryk Kut
tel. 604 805 743

Kontakt:

BOLESŁAWIECKA BAZYLIKA MARYJNA - BOLESŁAWIECKIE SANKTUARIUM MARYJNE

ul. Kościelna 3, 59-700 Bolesławiec

Kancelaria Parafialna czynna jest każdego dnia w godzinach od 16:00 do 17:45.

W soboty od godz. 10:00 do 11:00 oraz od 16:00 do 17:45.