• bazylika 03
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Kapłaństwo

 • Świadectwo chrztu nie starsze niż 3 miesiące od daty wydania;
 • Świadectwo bierzmowania;
 • Świadectwo I Komunii św.;
 • Opinia od miejscowego ks. proboszcza;
 • Opinia od ks. katechety lub katechety świeckiego ze szkoły średniej;
 • Wzorowe świadectwo we wspólnocie parafialnej;
 • Świadectwo maturalne;
 • Świadectwo lekarskie stwierdzające stan zdrowia pozwalający na studia;
 • A przede wszystkim gorąca miłość do Chrystusa Pana oraz odwaga i chęć poświęcenia się głoszeniu Ewangelii i sprawowaniu sakramentów świętych we wspólnocie Kościoła.

W naszej parafii podczas każdej Eucharystii w dzień powszechni czy świąteczny w modlitwie wiernych modlimy się o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Tę nieustanną modlitwę wspomagamy comiesięczną Mszą św. w tej intencji oraz indywidualną modlitwą członków Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego.

Pieczec

Namaszczenie chorych

Każdego tygodnia udzielany jest w miejscowym Szpitalu przy ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu (w środy i soboty). W razie pilnej konieczności należy wezwać kapłana dyżurnego pod numerem telefonu kom. 0603 169-384.
Chorzy przebywający w Szpitalu mają możliwość uczestniczenia w cotygodniowej Eucharystii w soboty. Godziny sprawowania Mszy św. w kaplicy podawane są na drzwiach kaplicy.

 

Można także zawsze zgłosić telefonicznie wizytę domową pod numerami stacjonarnymi: 075 646-63-51; 075 646-63-52; 075 646-63-53.

Namaszczenie Chorych jest także udzielane podczas Mszy św. w kościele każdego roku we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes (dnia 11 lutego o godz. 16:00 – Światowy Dzień Chorego) oraz z racji rekolekcji parafialnych (specjalna Msza św. dla wszystkich chorych).

Każdego I piątku miesiąca oraz I soboty miesiąca duszpasterze nawiedzają chorych z posługą sakramentalną w domach. Chorych do tych nawiedzin można zgłaszać w zakrystii lub kancelarii parafialnej.

Pieczec

Małżeństwo

Przygotowanie do sakramentu małżeństwa obejmuje wszystkich narzeczonych, aby uświadomili sobie treść przysięgi, którą składają sobie i Bogu oraz byli gotowi podjąć prawa i obowiązki małżonków chrześcijańskich. 

Jednym z etapów przygotowania do małżeństwa jest cykl katechez przedmałżeńskich. Zajęcia prowadzone są przez odpowiednio przygotowane osoby z wykorzystaniem wielu nowoczesnych technik i metod przekazu. Tematyka poszczególnych spotkań skoncentrowana jest zarówno na zagadnieniach teologicznych oraz psychologiczno–medycznych z uwzględnieniem praktyki życia codziennego.

Dokumenty przygotowujące spisanie protokołu przedmałżeńskiego:

 • Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (2 egzemplarze);
 • Świadectwa chrztu nie starsze niż 3 miesiące od daty wydania;
 • Świadectwa bierzmowania;
 • Świadectwa I Komunii św.;
 • Świadectwo ukończenia nauk przedmałżeńskich zawierające także stwierdzenie, że narzeczeni skorzystali z indywidualnego poradnictwa rodzinnego;
 • Jeśli narzeczeni nie są z miejscowej parafii, to pozwolenie z jednej parafii zamieszkania (narzeczonej lub narzeczonego);

Dokumenty, które należy dostarczyć w przygotowaniu bezpośrednim:

 • Zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach (z innych parafii), które wydaje duszpasterz spisujący protokół przedmałżeński;
 • Kartki stwierdzające, że narzeczeni przystąpili do sakramentu Pokuty dwukrotnie: pierwszy raz po zgłoszeniu się w kancelarii i spisaniu protokołu, drugi raz tuż przed uroczystością sakramentu Małżeństwa;
 • Kartki stwierdzające, że świadkowie sakramentu Małżeństwa przystąpili do sakramentu Pokuty.

Świadkami małżeństwa powinni być ludzie wierzący, którzy także przystąpią wcześniej do Spowiedzi św. i poprzez świadectwo autentycznego życia chrześcijańskiego będą wspomagać narzeczonych a później nowożeńców przykładem głębokiej religijności opartej na Chrystusie. Przypominamy, że świadkami nie powinny być osoby, które nie mogą przystąpić do Spowiedzi św. i Komunii św. (np. żyjący w konkubinacie bez sakramentu małżeństwa). Takie osoby nie powinny być zapraszane do godności świadka katolickiego małżeństwa!

Pieczeć bazyliki na stronę internetową

Pokuta

Tuż przed każdą Mszą św. istnieje okazja do spowiedzi św. Kapłani spowiadają w tygodniu także podczas Mszy św. o godz. 6:30; 7:00; 18:00. W niedziele i uroczystości istnieje także taka możliwość, jednak wówczas trzeba pamiętać, że spowiednik ma ograniczony czas i możliwości ze względu na porządek niedzielny lub świąteczny. Każdego I piątku miesiąca sakrament Pokuty od godz. 16:00 do 19:00.

Pieczec

Eucharystie

Intencje mszalne są przyjmowane zarówno w zakrystii po każdej Mszy św., jak i kancelarii parafialnej czynnej codziennie w godz. od 16:00 do 18:00 i w soboty od 10:00 do 11:00 oraz od 16:00 do 18:00.

Każdego tygodnia w środy o godz. 18:00 są odprawiane Msze św. zbiorowe z racji nieustającej Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Intencje tej Mszy św. składane są przy ołtarzu Maryjnym lub zakrystii, czy kancelarii.

Msze św. zbiorowe są sprawowane także każdego 13 dnia miesiąca z okazji nabożeństwa ku czci Matki Bożej Fatimskiej. Intencje tej mszy św. składane są w specjalnej skarbonie z napisem „Intencje Mszy św. Fatimskiej” przy wyjściu z kościoła.

Msze św. zbiorowe za wstawiennictwem św. Ojca Pio są sprawowane każdego 23 dnia miesiąca z okazji Dnia Duchowości św. Padre Pio. Jeśli 23 dzień miesiąca przypada w sobotę lub niedzielę, wówczas Dzień Duchowości św. Ojca Pio przeżywamy w poniedziałek. Intencje na tę Eucharystię składane są w specjalnej skarbonie z napisem „Intencje Mszy św. za wstawiennictwem św. Ojca Pio” przy wyjściu z kościoła. Na zakończenie każdej Eucharystii w Dniu Duchowości Padre Pio mamy okazję uczcić relikwie tego świętego prezbitera, zakonnika i wielkiego mistyka, które intronizowane zostały w naszym Sanktuarium w Roku Kapłaństwa 2010. 

Msze św. wieczyste: w każdy III piątek miesiąca jest sprawowania Msza św. ku czci Miłosierdzia Bożego, którą uprzedza Koronka do Miłosierdzia Bożego przed wystawionym Najświętszym Sakramentem w intencjach wpisanych do Księgi Intencji Wieczystych. Osoby pragnące wpisać do Księgi Intencji Wieczystych prośby za żywych lub zmarłych, mogą uczynić to w zakrystii lub kancelarii parafialnej. W III piątek każdego miesiąca sprawowana jest Eucharystia w intencjach wymienionych w księdze, dopóki istnieć będzie nasze Sanktuarium.

Msze św. zbiorowe w roku duszpasterskim:

 • W uroczystość Wszystkich Świętych sprawowana jest także Msza św. w intencjach zbiorowych na pobliskim cmentarzu. Intencje przyjmowane są w zakrystii lub kancelarii.
 • W uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP, Patrona Kościoła Powszechnego, także odprawiana jest Msza św. zbiorowa. Intencje przyjmowane są w zakrystii lub kancelarii.
 • W dzień odpustu Zaśnięcia i Wniebowzięcia Matki Bożej (14/15 sierpnia) oraz w dzień Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych (24 maja), także są sprawowane Msze św. w intencjach zbiorowych. Intencje przyjmowane są w zakrystii lub kancelarii.
 • Msze św. gregoriańskie. Sprawowane są przez 30 dni w przedłożonej przez ofiarodawcę intencji. Należy wcześniej zgłosić się do kancelarii lub zakrystii, aby tam ustalić kalendarium 30 Mszy św., które będą odprawiane w ustalonej intencji. Ofiarodawca otrzymuje także na piśmie wykaz wszystkich Mszy św. z podaniem daty i godziny sprawowania.

Pieczec

 • logo-mateusz
 • logo-radiowatykanskie
 • logo-rycerzekolumba
 • logo-dzielobiblijne
 • logo-biblia
 • logo-katolik
 • logo-pwt
 • logo-liturgia
 • logo-kai
 • logo-fronda
 • logo-tezeusz
 • logo-deon
 • logo-oaza

Interreg

interreg

Partnerzy:

herbMCC logo23SPAwB

powiatlogo62 kompania

logo legnica

logo-radio.plus-legnica.fm

 

 

Kontakt:

Rzymskokatolicka Parafia
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja

ul. Kościelna 3, 59-700 Bolesławiec

tel. 75 6466350

NIP 612-15-22-373 REGON 040110594

Konto parafialne:
69 1020 2137 0000 9802 0193 6335

 

ORGANISTA BAZYLIKI - Henryk Kut
tel. 604 805 743

Kontakt:

BOLESŁAWIECKA BAZYLIKA MARYJNA - BOLESŁAWIECKIE SANKTUARIUM MARYJNE

ul. Kościelna 3, 59-700 Bolesławiec

Kancelaria Parafialna czynna jest każdego dnia w godzinach od 16:00 do 17:45.

W soboty od godz. 10:00 do 11:00 oraz od 16:00 do 17:45.