• bazylika 03
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Towarzystwo Przyjaciół WSD

Dnia 25 marca 1993 roku Biskup Legnicki Tadeusz Rybak powołał do życia w Diecezji Legnickiej Towarzystwo Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego. Jest to stowarzyszenie katolików świeckich, którego powstanie zainspirowane było ogłoszoną adhortacją apostolską Pastores dabo vobis, Jana Pawła II, w której czytamy:

”Istnieje dziś szczególna konieczność, aby rozpowszechniło się i utrwaliło przekonanie, że troska o powołanie jest łaską i odpowiedzialnością powierzoną wszystkim bez wyjątku członkom Kościoła. Sobór Watykański II bardzo wyraźnie stwierdził, że obowiązek budzenia powołań ciąży na całej społeczności chrześcijańskiej, która winna spełniać go przede wszystkim przez życie w pełni chrześcijańskie” (nr 41). Członkowie Towarzystwa troszczą się o powołania kapłańskie, wspierają modlitwą i ofiarą Wyższe Seminarium Duchowne w Legnicy i rozwijają w społeczeństwie zrozumienie i życzliwość dla tej ważnej diecezjalnej instytucji.

TPWSD funduje comiesięczną intencję Mszy św. o powołaniaa kapłańskie, zakonne i misyjne z naszej rodziny parafialnej. Członkowie Towarzystwa spotykają się każdego pierwszego czwartku miesiąca na swoich posiedzeniach, podczas których prezentowana jest katecheza tematyczna, podawane są informacje z życia WSD, oraz rozprowadzane kolejne numery gazety Echo Seminarium, redagowanej przez kleryków, biorą udział w udzieleniu wszystkich posług i święceń kandydatów do kapłaństwa z naszej parafii. Angażują się w przygotowanie uroczystości prymicyjnych oraz innych nawiedzin kleryków w parafii, jako wyraz apostolatu powołaniowego. Duchowym opiekunem TPWSD jest ks. wikariusz Artur Kotrys. Funkcję prezesa pełni Pan Stanisław Miller. Towarzystwo liczy 32 członków uczęszczających na spotkania i 53 członków (chorych), którzy w domach wspomagają sprawę powołań swoim cierpieniem i modlitwą.

Pieczec

 • logo-mateusz
 • logo-radiowatykanskie
 • logo-rycerzekolumba
 • logo-dzielobiblijne
 • logo-biblia
 • logo-katolik
 • logo-pwt
 • logo-liturgia
 • logo-kai
 • logo-fronda
 • logo-tezeusz
 • logo-deon
 • logo-oaza

Interreg

interreg

Partnerzy:

herbMCC logo23SPAwB

powiatlogo62 kompania

logo legnica

logo-radio.plus-legnica.fm

 

 

Kontakt:

Rzymskokatolicka Parafia
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja

ul. Kościelna 3, 59-700 Bolesławiec

tel. 75 6466350

NIP 612-15-22-373 REGON 040110594

Konto parafialne:
69 1020 2137 0000 9802 0193 6335

 

ORGANISTA BAZYLIKI - Henryk Kut
tel. 604 805 743

Kontakt:

BOLESŁAWIECKA BAZYLIKA MARYJNA - BOLESŁAWIECKIE SANKTUARIUM MARYJNE

ul. Kościelna 3, 59-700 Bolesławiec

Kancelaria Parafialna czynna jest każdego dnia w godzinach od 16:00 do 17:45.

W soboty od godz. 10:00 do 11:00 oraz od 16:00 do 17:45.