• bazylika 03
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Świetlica parafialna im. Jana Pawła II

Caritas parafialna prowadzi także świetlicę profilaktyczno - wychowawczą dla dzieci i młodzieży im. Jana Pawła II. Dzięki wsparciu Gminy Miejskiej Bolesławiec oraz parafii możliwe było zorganizowanie miejsca dla dzieci i młodzieży ze środowisk dysfunkcyjnych. Świetlica dzięki zaangażowaniu wielu wolontariuszy czynna jest codziennie w godz. od 14:30 do 18:30 i prowadzi programy wychowawcze, wspomaga odrabianie lekcji wychowanków, angażuje dzieci i młodzież w okolicznościowe przedstawienia, kształtuje zainteresowania plastyczne, pomaga w nabywaniu kultury współpracy i szacunku. W ramach zajęć świetlicowych udzielane jest poradnictwo logopedyczne i psychologiczne. Dzieci uczęszczające na zajęciach świetlicowych mają zapewniony letni i zimowy wypoczynek w ramach swoich wakacji czy ferii. Wychowawcy każdego roku przygotują także okolicznościowe przedstawienia świąteczne, które są związane z wieczerzą wigilijną lub innymi agapami przy stole. Świetlica funkcjonuje dzięki wsparciu wielu Dobrodziejów instytucjonalnych, czy indywidualnych a także dzięki zaangażowaniu wolontariuszy, którymi w większości są nauczyciele i pedagodzy poświęcający swój wolny czas dla tej cząstki naszej lokalnej społeczności, jakimi są dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

Przeprowadzona ostatnio (2007) kontrola ze strony oświatowych władz miejskich wykazała, iż mimo, że świetlica dysponuje najsłabszym zapleczem, realizuje najbogatszy program edukacyjny dla dzieci i młodzieży w mieście. Jest to dla tutejszej parafii szczególne wyzwanie, aby w przyszłości zapewnić lepsze warunki pod działalność edukacyjno – wychowawczą. Duszpasterzem wolontariuszy i wychowanków jest ks. wikariusz Artur Kotrys.

Pieczec

Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej

Posługę nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej, ustanowioną instrukcją Immensae caritatis (29.01.1973), Konferencja Episkopatu Polski wprowadziła w życie 2 maja 1990, określając warunki, według których biskupi diecezjalni w Polsce mogą zastosować kan. 910 i 230 KPK, czyli powołać nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. Biskup diecezjalny liturgicznym obrzędem wyznaczenia nadzwyczajnych szafarzy udzielania Komunii świętej upoważnia kandydata, którego poleca proboszcz, do tej posługi w Kościele lokalnym.

Nadzwyczajny szafarz Komunii świętej pełni posługę podczas Mszy świętej lub poza Mszą świętą. Pomaga w rozdawaniu Komunii świętej, gdy przystępuje do niej większa liczba wiernych, pomaga w zanoszeniu jej chorym i niepełnosprawnym oraz osobom w podeszłym wieku, które nie mogą fizycznie uczestniczyć w liturgii eucharystycznej w kościele - by mogli oni bardziej ochotnie i czynnie łączyć się z Bogiem oraz służyć dobru Kościoła i ludzi. Obecnie w parafii funkcję nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. pełni 9 panów.

Duszpasterzem i odpowiedzialnym za właściwy rozwój i formację nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej jest ks. proboszcz Andrzej Jarosiewicz.

Pieczec

Służba liturgiczna

Ceremoniarze, lektorzy, ministranci, kandydaci oraz Schola Mane Nobiscum Domine

Funkcjonuje nieprzerwanie od początków istnienia kościoła i parafii. W powojennej rzeczywistości już w 1945 roku zostały zawiązane polskie grupy ministrantów przy tutejszym kościele. Głównym zadaniem służby liturgicznej jest troska o posługę podczas sprawowania Eucharystii i nabożeństw w tutejszym kościele parafialnym. Służba liturgiczna jest także wspólnotą, która wspomaga księży podczas wizyty kolędowej, angażuje się w akcje parafialne jak np. coroczny festyn parafialny, roznoszenie korespondencji do rodzin parafii. Członkowie zespołów ministranckich czy lektorskich mają swoje osiągnięcia sportowe, jak np. II miejsce w Dekanalnym Turnieju Ministranckim Dekanatu Tauberbischofsheim, który odbył się w parafii partnerskiej Gerchsheim w roku 2007. Ministranci kierują się w swoim życiu prawami, z których najważniejszym jest pogłębianie przyjaźni z Chrystusem Panem poprzez głębokie życie sakramentalne (Spowiedź św. i pełne uczestnictwo w Eucharystii). Biorą także udział w diecezjalnych oraz ogólnopolskich pielgrzymkach.

Specjalną grupą w ramach służby liturgicznej jest schola parafialna, która powstała w roku 2004. Był to czas kiedy sługa Boży Jan Paweł II, skierował do wszystkich wiernych na całym świecie list apostolski na rok eucharystii zatytułowany Mane nobiscum Domine - Zostań z nami, Panie… (Łk 24, 29). Właśnie tymi słowami została nazwana parafialna schola, która doczekała się już kolejnego pokolenia osób służących Panu Bogu przy ołtarzu podczas liturgii swoim śpiewem. Obecnie schola poszukuje osób grających na instrumentach muzycznych.

Spotkania ministrantów odbywają się w soboty o godz. 11:00. Kandydaci na ministrantów spotykają się w czwartki o godz. 16.00, natomiast lektorzy w czwartki o godz. 18:45.

Duszpasterzem służby liturgicznej jest ks. wikariusz Adam Konobrodzki.

Pieczec

Domowy Kościół

W PARAFII TWORZYMY OBECNIE ZUPEŁNIE NOWĄ GRUPĘ - KRĘGI DOMOWEGO KOŚCIOŁA.
Moderatorem nowych kręgów jest ks. wikariusz Adam Konobrodzki.

Ks. Franciszek Blachnicki, założyciel Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie mówiąc o sakramencie małżeństwa zwracał uwagę, ze znakiem widzialnym są tutaj relacje osobowe między dwojgiem, którzy zawierają przymierze małżeńskie. Jednak relacje między mężczyzną i kobietą nie są wolne od zła, które dotyka człowieka tak z zewnątrz, jak i z jego wnętrza. Ten nieporządek wynikający z grzechu wypaczył wzajemną komunię mężczyzny i kobiety, jaka była od początku darem Stwórcy. „W sakramencie małżeństwa to Bóg czyni siebie gwarantem i zobowiązuje się dokonać tego, co znaki sakramentalne wyrażają i co jest w nich celebrowane, mianowicie ukształtowania jedności z dwojga różnych”. Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie pomaga małżonkom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa, uczy jak żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie. Łączy on w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame, od którego przejął ideał duchowości małżeńskiej, czyli dążenia ku Bogu w jedności ze współmałżonkiem, czytamy za oficjalną stroną Domowego Kościoła www.dk.oaza.pl.

W naszej parafii obecnie tworzymy nowe kręgi Domowego Kościoła po 5 małżeństw. Spotkania odbywać się będą raz w miesiącu w domu wyznaczonej rodziny. Domowy Kościół będzie prowadził także comiesięczne adoracje Najświętszego Sakramentu oraz w przyszłości będzie animował liturgię Sumy Parafialnej w jedną z niedziel miesiąca. Wspólnota zamierza angażować się w coroczne festyny parafialne, dni skupienia rodzin parafii, diecezjalne i ogólnopolskie dni jedności.

Pieczec

Żywy Różaniec

Jest międzynarodowym ruchem religijnym założonym w XIX w. przez Pauline - Marie Jaricot. Ruch ma charakter modlitewny, a jego celem jest duchowe wspomaganie misji i tych intencji, które corocznie na każdy miesiąc podaje Ojciec święty. Uczestnictwo w Żywym Różańcu polega na przynależności do grupy zwanej różą (obecnie 20 osób). Każda osoba z róży przez miesiąc rozważa jedną z tajemnic różańcowych.

W naszej parafii istnieje XIII róż różańcowych żeńskich i I róża męska. Zmiana tajemnic różańcowych odbywa się co miesiąc w pierwszą niedzielę miesiąca dla róży męskiej po Mszy św. o godz. 11:00, natomiast dla wszystkich róż żeńskich na specjalnym spotkaniu formacyjnym o godz. 17:00. Podczas zmiany tajemnic podawane są intencje modlitewne na dany miesiąc.

Członkowie Żywego Różańca prowadzą także modlitwę różańcową lub koronkę do Miłosierdzia Bożego codziennie przed Mszą św. wieczorną. Wspólnota uczestniczy także i animuje cotygodniową godzinną adorację Najświętszego Sakramentu w piątki o godz. 17:00. Róże uczestniczą także w corocznych pielgrzymkach Żywego Różańca do Sanktuarium Maryjnego w Krzeszowie oraz do innych miejsc pielgrzymkowych. Żywy Różaniec funduje także co miesiąc następujące intencje mszalne: I pierwszy wtorek miesiąca w intencji zmarłych członków wspólnoty a także o błogosławieństwo Boże dla wszystkich obecnie stanowiących tę wspólnotę; w pierwszy czwartek miesiąca o powołania kapłańskie, zakonne, i misyjne; w pierwszy piątek miesiąca wynagradzającą Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy nasze, naszej parafii, naszego miasta i Ojczyzny; w pierwszą sobotę miesiąca wynagradzającą Niepokalanemu Sercu NMP grzechy nasze, naszej parafii, naszego miasta i Ojczyny, szczególnie grzechy zabójstwa nienarodzonych dzieci. W każdą pierwszą sobotę miesiąca wspólnota uczestniczy w godzinnej modlitwie o godz. 8:00, podczas której są śpiewane Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP oraz modlitwa różańcowa, przygotowujące do pokutnej modlitwy wynagradzającej.

Członkowie wspólnoty angażują się w coroczne festyny parafialne, akcje roznoszenia opłatków, fundację intencji mszalnych za kapłanów z racji dnia imienin, rocznicy święceń, lub Wielkiego Czwartku; fundację lub renowację szat liturgicznych. Podczas procesji eucharystycznych lub maryjnych niosą parafialne sztandary i feretrony. Każdego roku cała rodzina różańcowa spotyka się na swoim „opłatku”, gdzie podawane są plany duszpasterskie dla całej parafii. Duszpasterzem wspólnoty jest ks. proboszcz Andrzej Jarosiewicz, główną zelatorką Pani Janina Dębińska.

Pieczec

 • logo-mateusz
 • logo-radiowatykanskie
 • logo-rycerzekolumba
 • logo-dzielobiblijne
 • logo-biblia
 • logo-katolik
 • logo-pwt
 • logo-liturgia
 • logo-kai
 • logo-fronda
 • logo-tezeusz
 • logo-deon
 • logo-oaza

Interreg

interreg

Partnerzy:

herbMCC logo23SPAwB

powiatlogo62 kompania

logo legnica

logo-radio.plus-legnica.fm

 

 

Kontakt:

Rzymskokatolicka Parafia
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja

ul. Kościelna 3, 59-700 Bolesławiec

tel. 75 6466350

NIP 612-15-22-373 REGON 040110594

Konto parafialne:
69 1020 2137 0000 9802 0193 6335

 

ORGANISTA BAZYLIKI - Henryk Kut
tel. 604 805 743

Kontakt:

BOLESŁAWIECKA BAZYLIKA MARYJNA - BOLESŁAWIECKIE SANKTUARIUM MARYJNE

ul. Kościelna 3, 59-700 Bolesławiec

Kancelaria Parafialna czynna jest każdego dnia w godzinach od 16:00 do 17:45.

W soboty od godz. 10:00 do 11:00 oraz od 16:00 do 17:45.