• bazylika 03
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Nowoczesne oświetlenie wnętrza Bazyliki oraz ratunkowy kapitalny remont dachu parafialnego domu Caritas

IMG 2904

Wspólnota Parafialna przy Bolesławieckiej Bazylice Maryjnej w roku 2013 przygotowala się do dwóch bardzo ważnych inwestycji remontowo - budowlanych, które były kolejnymi ważnymi krokami w przywracaniu piękna naszej świątyni oraz jej otoczeniu. 

1. Parafia aplikowała wniosek do Euroregionu Nysa (kierunek Polska - Saksonia) pod nazwą "Zabezpieczenie, udostępnienie i promocja zabytków sakralnych transgranicznego obszaru Bolesławiec – Leutersdorf". Naszym partnerem po stronie Saksońskiej jest Rzymskokatolicka Parafia Leutersdorf (diecezja Dresden-Meissen). W ramach projektu przewidziany jest montaż oświetlenia wnętrza Bazyliki nowoczesnymi oprawami typu LED, których zastosowanie pozwoli na wyeksponowanie piękna sztuki sakralnej, znajdującej się we wnętrzu naszej świątyni. 

Całkowita wartość projektu po stronie poslkiej opiewa na sumę około 500 000 zł. Poziomem dofinansowania o jakie stara się Parafia jest 85 % wartości tego zadania. 15 % wartości przedsięwzięcia będzie wkład parafialny.

Parafia przygotowała wniosek pod nazwą "Zabezpieczenie, udostępnienie i promocja zabytków sakralnych transgranicznego obszaru – Bolesławiec – Leutersdorf", który słyżyć miał odpowiedniemu wyeksponowaniu, promocji zabytkowego wyposażenia najcenniejszego obiektu sakralnego miasta i regionu. Trwające od początku 2002 roku systematyczne prace konserwatorskie pozwoliły z wielkim trudem odrestaurować malarstwo, rzeźby, elementy barokowego wyposażenia wnętrza Bolesławieckiej Bazyliki Maryjnej. Przywrócone do pierwotnej świetności zabytki należało odpowiednio oświetlić a tym samym wyeksponować, co stało się główną częścią zrealizowanego projektu. Brak odpowiedniego oświetlenia zabytków w każdym miejscu równa się z brakiem zainteresowania tym wspólnym dziedzictwem historycznym ze strony zwiedzających obiekt mieszkańców transgranicznego obszaru. Łatwo zatem zrozumieć, że główna ideą (celem) przygotowanego projektu była intensyfikacja transgranicznej wymiany kulturowej, jak również zachowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez renowację zabytków ruchomych kościoła parafialnego w Leutersdorf - naszych sakrsońskich Przyjaciół oraz udostępnienie i uatrakcyjnienie ekspozycji zabytków w kościele parafialnym w Bolesławcu. W ramach działań promujących zabytki transgranicznego obszaru przewidziana była także wymiana doświadczeń mieszkańców Bolesławca i Leutersdorf, która pozwoliła w odpowiedni sposób zabezpieczać, zachować, ale i udostępniać oraz propagować zabytki sakralne naszych środowisk, wśród mieszkańców transgranicznego obszaru. Działania te zwiękyły również naszą wiedzę, zarówno partnerów projektu jak i mieszkańców transgranicznego obszaru, o ogromnym wspólnym europejskim dziedzictwie kulturowym.

W partnerskiej parafii Leutersdorf w ramach tego wspólnego projektu przeprowadzono renowację zabytków ruchomych kościoła parafialnego, które to prace obejmowały renowację i konserwację obrazu ołtarzowego ze złoconą ramą oraz cyklu czternastu obrazów stacji Drogi Krzyżowej z obramieniami. W Bolesławieckiej Bazylice Maryjnej zadanie inwestycyjne obejmowało nowoczesną instalację systemu iluminacji zabytków wewnątrz świątyni oraz montaż opraw oświetleniowych wnętrza z zastosowaniem energooszczędnych opraw ledowych. Iluminacją są odtąd objęte sklepienia, filary, nawy, organy i chór, ołtarz główny, prezbiterium, ambona, boczne kaplice oraz elementy ruchome wyposażenia wnętrza. W ramach działań informacyjno-promocyjnych wydany został dwujęzyczny (polsko-niemiecki) album, promujący zabytki sakralne będące przedmiotem projektu, który był dystrybuowany nieodpłatnie po obu stronach granicy w Bolesławcu i Leutersdorf.

Oprócz wspomnianych działań zaplanowane zostały również wizyty studyjne mieszkańców Bolesławca i Leutersdorf. 12 czerwca 2013. mieliśmy zaszczyt gościć w Bolesławcu grupę parafian partnera projektu z Leutersdorf. Druga taka wizyta odbyła się w dniu 28 lipca 2013, kiedy to obyła się uroczysta inauguracja nowozainstalowanego systemu iluminacji, któremu towarzyszył koncert muzyki organowej. W dniach 29 czerwca oraz 14 lipca 2013. nasi parafianie odwiedzili wspólnotę parafialną w Leutersdorf. Celem tych wzajemnych wizyt była wymiana doświadczeń pomiędzy mieszkańcami pogranicza, zachęcenie ich do wzajemnych kontaktów oraz aktywności transgranicznej. Wszystkich chętnych serdecznie zaprosiliśmy do obejrzenia wspaniałych efektów realizowanego projektu.

Projekt „Zabezpieczenie, udostępnienie i promocja zabytków sakralnych transgranicznego obszaru – Bolesławiec – Leutersdorf” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007 -2013, opiewał na łączną wartość 167.500 euro, z czego wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 wyniosła 142.375 euro. Obie parafie włożyły w realizację projektu po 15 % wartości przeprowadzonych zadań.

2. Drugim zadaniem remontowym przeprowadzonym w trubie pilnym stał się dla nas ratunkowy remont dachu parafialnego domu Caritas - dawnej szkoły parafialnej. Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu obiekt został wpisany do rejestru zabytków. Badania historyczne wykazały, że budynek stoi na miejscu (lub elementy dawnej budowli zawierają się w obecnej bryle obiektu) dawnej średniowiecznej szkoły parafialnej, której działalność datuje się w źródłach na rok 1392. Obecny kształt budynku pochodzi z roku ostatniej przebudowy, która miała miejsce w roku 1828. 

Obecnie w budynku prowadzi działalność Caritas parafialna, obejmująca swoją troską osoby niewydolne społecznie, dzieci, oraz innych potrzebujących. W budynku mieści się poradnia rodzinna oraz inne punkty poradnictwa służące potrzebującym. 

Niestety stan dachu budynku był katastrofalny i wymagał bardzo pilnych prac remontowych. Sytuację dodatkowo komplikowały spękania konstrukcyjne, które pojawiły się w obiekcie. Ponieważ Parafia zaangazowana była w przeprowadzenie zadania wymienionego w punkcie 1 (ze środków unijnych), aplikowane zostały wnioski do Gminy Miejskiej Bolesławiec i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o pomoc w sfinansowaniu tego pilnego i koniecznego do przeprowadzenia zadania remontowego. 

 Pozyskano na to pilne zadanie remontowe środki zewnętrze, które pozwoliły na przeprowadzenie tego trudnego remontu. Zakładane cele i rezultaty zadania zostały osiągnięte w 100 %. Przeprowadzono w pełnym zakresie remont dachu budynku Caritas – dawnej szkoły parafialnej przy Bolesławieckiej Bazylice Maryjnej. Ponieważ remontowany obiekt zabytkowy mieści się tuż obok najcenniejszego zabytku kultury chrześcijańskiej miasta Bolesławiec i Ziemi Bolesławieckiej – monumentalnej gotyckiej świątyni z barokowym wyposażeniem wnętrza, w remontowanym obiekcie zatrzymany został proces destrukcji i przywrócony prawidłowy dach, zapewniający stabilność całego budynku. Oprócz prac remontowych dachu przeprowadzone zostały także – objęte projektem – prace naprawcze spękań ścian, które w trybie pilnym należało przeprowadzić zanim dokonany zostanie remont dachu. Przeprowadzono prace remontowe w zagrożonym destrukcją obiekcie, które w myśl zatwierdzonego projektu budowlanego, pozwolenia budowlanego oraz konserwatorskiego obejmowały: całościowy remont zabytkowej konstrukcji dachu budynku; całościowa wymiana ceramicznego pokrycia dachowego; remont i naprawa wszystkich spękań konstrukcyjnych. Całość zadania sfinansowana została w następujący sposób:
 • Gmina Miejska Bolesławiec przyznała dotację celową w wysokości 130.000 zł. (umowa nr 9/MIG/13)
 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przyznał dotację celową w wysokości 65.000 zł. (umowa nr DS.-K/2980/13)
 • Fundacja Polska Miedź S. A. przyznała dotację celową w wysokości 50.000 zł. (umowa nr 339 (2071)/FPM/2013)
 • Parafia włożyła w przeprowadzony remont wkłąd własny w wysokości 5.017,76 zł. (zngażując się jednocześnie w przeprowadzenie wniosku unijnego w tym samym czasie).

W sumie zadanie remontowe pod nazwą "Remont dachu zabytkowego budynku Caritas – dawnej szkoły parafialnej w Bolesławcu" pochłonął 250 017,76 zł. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim Donatorom Instytucjonalnym i indywidualnym, którzy wspomogli przeprowadzone przez nas pilne prace remontowe w Bolesławieckiej Bazylice Maryjnej i zabytkowym budynku Caritas. 

IMG 2905

IMG 2906

IMG 2908

IMG 2911

 

 • logo-mateusz
 • logo-radiowatykanskie
 • logo-rycerzekolumba
 • logo-dzielobiblijne
 • logo-biblia
 • logo-katolik
 • logo-pwt
 • logo-liturgia
 • logo-kai
 • logo-fronda
 • logo-tezeusz
 • logo-deon
 • logo-oaza

Interreg

interreg

Partnerzy:

herbMCC logo23SPAwB

powiatlogo62 kompania

logo legnica

logo-radio.plus-legnica.fm

 

 

Kontakt:

Rzymskokatolicka Parafia
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja

ul. Kościelna 3, 59-700 Bolesławiec

tel. 75 6466350

NIP 612-15-22-373 REGON 040110594

Konto parafialne:
69 1020 2137 0000 9802 0193 6335

 

ORGANISTA BAZYLIKI - Henryk Kut
tel. 604 805 743

Kontakt:

BOLESŁAWIECKA BAZYLIKA MARYJNA - BOLESŁAWIECKIE SANKTUARIUM MARYJNE

ul. Kościelna 3, 59-700 Bolesławiec

Kancelaria Parafialna czynna jest każdego dnia w godzinach od 16:00 do 17:45.

W soboty od godz. 10:00 do 11:00 oraz od 16:00 do 17:45.