• bazylika 03
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Aktualności

 

Komunikaty duszpasterskie na XXX Niedzielę Zwykłą 24.10.2021

Bartymeusz1. Już jutro, w poniedziałek 25. października przeżywać będziemy Comiesięczny Dzień Duchowości św. Ojca Pio. Naszą modlitwę rozpoczniemy Różańcem i Nowenną za wstawiennictwem świętego Ojca Pio o godz. 17:30, bezpośrednio po którym sprawowana będzie Eucharystia w intencjach zbiorowych za żywych, czy zmarłych. Na zakończenie Mszy św. przyjmiemy błogosławieństwo relikwiami św. Padre Pio. Do modlitwy z serca zapraszamy.

2. Prowadzimy jeszcze zapisy do grupy młodzieży i starszych, którzy rozpoczną przygotowanie do sakramentu Bierzmowania. Serdecznie zapraszamy młodzież klas pierwszych szkół ponadpodstawowych do formowanej grupy, która przyjmie Bierzmowanie już w uroczystość św. Mikołaja, współpatrona bazyliki, dnia 06 grudnia. Gdyby ktoś ze starszych nie przystąpił jeszcze do Bierzmowania, to także może dołączyć do formowanej grupy. Pamiętamy, że aby zapisać się do Bierzmowania należy przedłożyć świadectwo chrztu.

W najbliższym tygodniu w poniedziałek 25. października i piątek 29. października o godz. 19:00 zapraszamy na spotkanie zapisaną do Bierzmowania młodzież. Prosimy, aby ze względu na krótki czas przygotowania do 06 grudnia, nikogo z kandydatów do Bierzmowania na tych spotkaniach nie brakowało. Najbliższy poniedziałek i piątek, godz. 19:00. Serdecznie zapraszamy.

3. Na stolikach i ołtarzach bocznych wystawione są karty wypominkowe, z którymi jak każdego roku będziemy chcieli dotrzeć do naszych mieszkań i domów, a wszystko po to, by jak największa grupa naszych bliskich zmarłych została otoczona modlitwą wypominkową w zbliżającym się wielkimi krokami miesiącu listopadzie.

W uroczystość Wszystkich Świętych, w poniedziałek 01 listopada, tradycyjnie o godz. 13:00 na cmentarzu zostanie odprawiona Msza św. zbiorowa za naszych bliskich zmarłych. Gdyby ktoś chciał dołączyć do tej intencji swoich bliskich zmarłych, to zapraszamy do zakrystii lub kancelarii.

Zachęta Władz naszego miasta do szczepień trzecią dawką

Szczepionka 3Zgodnie z wydanym przez Ministra Zdrowia w dniu 28 września 2021 komunikatem informuję, że mając na uwadze zalecenia Rady Medycznej, rozpoczął się proces wystawiania skierowań do e-rejestracji na szczepienia dawką przypominającą dla wszystkich osób, które ukończyły 50 rok życia.

Przypominam, że osoby niepełnosprawne lub mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień mogą zgłaszać potrzeby w tym zakresie telefonicznie do Urzędu Miasta Bolesławiec pod numer 075/645 65 46 lub 604 112 842 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400).

Osobom, które z różnych względów nie mogą lub nie potrafią dokonać rejestracji na szczepienie, udzielona zostanie pomoc w dokonaniu tej czynności. W zależności od sytuacji zdrowotnej osoba może zostać zakwalifikowana do wykonania szczepienia przez Mobilny Zespół Szczepień.

Proszę o przekazanie powyższych informacji członkom wspólnoty parafialnej. Mam nadzieje, że zmobilizujemy się razem do walki z COVID-19 i zminimalizujemy skutki zapowiadanej czwartej fali epidemii.

 

Jerzy Zieliński
Sekretarz Miasta Bolesławiec

Komunikaty duszpasterskie na XXIX Niedzielę Zwykłą 17.10.2021

Jezus arcykapłan1. W dzisiejszą niedzielę 17. października przeżywamy kolejny Dzień Papieski. Z tej też okazji młodzież naszej parafii rozprowadza przy bazylice papieskie kremówki, z których dochód przeznaczony będzie na wyjazd formacyjny grupy młodzieży. Przy wyjściach z bazyliki, jak każdego roku, kwestujemy na potrzeby Fundacji Dzieło Trzeciego Tysiąclecia wspierającej zdolną młodzież z rodzin niezamożnych. Wszystkim z serca dziękujemy za wsparcie.

2. Informujemy, że trwają jeszcze ostatnie zapisy dzieci z klas trzecich, które już rozpoczęły swoje przygotowanie do uroczystości pierwszej Komunii świętej. Gdyby ktoś z rodziców lub prawnych opiekunów nie zapisał jeszcze dziecka na przygotowanie, to  przypominamy, że warunkiem zapisania dziecka jest świadectwo chrztu świętego oraz jak najszybszy kontakt z prowadzącym grupę ks. Damianem. W najbliższym czasie zakończymy zapisy dzieci do nowej grupy komunijnej.

3. W najbliższy piątek 22. października przeżywać będziemy wspomnienie św. Jana Pawła II, który jako profesor nawiedził naszą świątynię w 1956 roku z grupą studentów i sprawował w niej Eucharystię. W dniu wspomnienia św. Jana Pawła II Msze św. w bazylice o godz. 6:30; 7:00; 9:00; dodatkowa Msza św. o 11:00 oraz wieczorna o 18:00 uprzedzona Różańcem. Na zakończenie Mszy św. tego dnia będziemy przyjmować błogosławieństwo relikwiami św. Jana Pawła II. Do modlitwy z serca zapraszamy.

4. W poniedziałek 25. października przeżywać będziemy Comiesięczny Dzień Duchowości św. Ojca Pio. Naszą modlitwę rozpoczniemy Różańcem i Nowenną za wstawiennictwem świętego Ojca Pio o godz. 17:30, bezpośrednio po którym sprawowana będzie Eucharystia w intencjach zbiorowych za żywych lub zmarłych. Na zakończenie Mszy św. przyjmiemy błogosławieństwo relikwiami św. Padre Pio. Do modlitwy z serca zapraszamy.

List pasterski Biskupów Polskich w związku z XVI Zgromadzeniem Ogólnym Synodu Biskupów w Rzymie 17.10.2021

KEPSYNOD, CZYLI NASZA WSPÓLNA DROGA

List pasterski Biskupów Polskich
w związku z  XVI Zgromadzeniem Ogólnym Synodu Biskupów

Drogie Siostry, drodzy Bracia,

„(…) Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu” (Mk 10,45). To, usłyszane przed chwilą zdanie Chrystusa, można potraktować nie tylko jako streszczenie całej dzisiejszej liturgii Słowa, ale w ogóle jako streszczenie Ewangelii. Chrystus przyszedł, aby służyć! Nie możemy też pominąć kontekstu, w którym padły te słowa. Oto Jan i Jakub próbują sobie „załatwićˮ pierwsze miejsca w Królestwie Bożym. Inni uczniowie jawnie się na to oburzają, pewnie dlatego, że sami chcieliby je dostać. A Chrystus cierpliwie tłumaczy: przyszedłem nie dla pierwszych miejsc, przyszedłem, aby służyć i „dać swoje życie jako okup za wielu”(Mk 10,45).

Tłumaczy to także dzisiaj i nam. Tłumaczy to swojemu Kościołowi, który powinien – jak słyszeliśmy w drugim czytaniu – trwać mocno w wyznawaniu wiary (por. Hbr 4,14) i przez to wyznawanie, tak słowem, jak i stylem życia, ukazywać światu Chrystusa – Sługę. Nie uciekniemy dziś przed podwójnym pytaniem. Najpierw warto zapytać samego siebie: czy inni, patrząc na moje życie, mogą zobaczyć w nim odbicie Chrystusa-Sługi, czy raczej widzą tylko kogoś nieustannie zatroskanego o własną pozycję i własne sprawy, ciągle oburzonego na drugich, szczelnie zamkniętego w swoim mikroświecie? I dalej: co można zobaczyć, patrząc na życie naszych kościelnych wspólnot: Chrystusa pochylonego w służbie najsłabszym, czy zatroskanie o wizerunek instytucji, walkę o zwycięstwo takiej czy innej opcji duszpasterskiej, a nawet politycznej?

Apel Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu

szczepieniaApel Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu

Szanowni Państwo! Przewielebni Księża!
Zwracam się z gorącym apelem o rozpowszechnienie informacji o konieczności szczepień przeciwko COVID-19 wśród mieszkańców naszego miasta i okolic. Wielu mieszkańców nadal nie wie, jak przebiega proces szczepień, w których ze względu na troskę i bezpieczeństwo mogą i powinni wziąć udział. Jeżeli nie osiągniemy do jesieni wystarczającego poziomu zaszczepienia, będziemy musieli liczyć się z czwartą falą pandemii o odmianie Delta oraz bolesnymi skutkami dla każdej rodziny, dla ludzi pracujących, emerytów i rencistów.

Kamil BarczykW związku z tym musimy zintensyfikować wysiłki zmierzające do zaszczepienia jak największej liczby osób. Im więcej będzie zaszczepionych, tym szybciej osiągniemy odporność populacyjną.

Poniżej zamieszczam informacje o naszym punkcie szczepień:

Św. Jan Gabriel Perboyre - Patron czasu epidemii - który pozwolił nam się odnaleźć ... - 24.05.2020

jan gabriel Perboyre

 

Św. Jan Gabriel Perboyre - Patron czasu epidemii
- który pozwolił nam się odnaleźć...

 

Życie Jana Gabriela Perboyre'a (1802-1840) można zamknąć w trzech etapach: pierwszy od urodzenia do wstąpienia do wspólnoty wincentyńskiej, drugi od nowicjatu do wyjazdu do Chin; trzeci - obejmuje działalność misjonarską w Chinach, której ukoronowaniem było męczeństwo. Dwa pierwsze były ludzkim i duchowym przygotowaniem do realizacji trzeciego etapu.

Trudno byłoby znaleźć bardziej znaczący dzień narodzin dla przyszłego misjonarza -męczennika niż uroczystość Objawienia Pańskiego. Właśnie 6 stycznia 1802 roku, w małej miejscowości Puech należącej do gminy i parafii Montgesty niedaleko Cahors we Francji, urodził się Jan Gabriel Perboyre. Ochrzczony w dniu następnym otrzymał imiona najstarszego stryja, który mieszkał w domu rodzinnym znajdującym się niedaleko Catus, zwanym Zamkiem Villary. Pomimo przywrócenia pokoju religijnego i wolności kultu w związku z zawarciem konkordatu przez Napoleona i papieża Piusa VI (1802) sytuacja, w jakiej znajdował się ówczesny Kościół we Francji, była dość trudna i złożona. Istniała potrzeba jego odbudowy zarówno pod względem duchowym jak i materialnym.

Diecezjalne

 • logo-mateusz
 • logo-radiowatykanskie
 • logo-rycerzekolumba
 • logo-dzielobiblijne
 • logo-biblia
 • logo-katolik
 • logo-pwt
 • logo-liturgia
 • logo-kai
 • logo-fronda
 • logo-tezeusz
 • logo-deon
 • logo-oaza

Interreg

interreg

Partnerzy:

herbMCC logo23SPAwB

powiatlogo62 kompania

logo legnica

logo-radio.plus-legnica.fm

 

 

Kontakt:

Rzymskokatolicka Parafia
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja

ul. Kościelna 3, 59-700 Bolesławiec

tel. 75 6466350

NIP 612-15-22-373 REGON 040110594

Konto parafialne:
98 1020 2137 0000 9002 0083 6031

 

ORGANISTA BAZYLIKI - Henryk Kut
tel. 604 805 743

Kontakt:

BOLESŁAWIECKA BAZYLIKA MARYJNA - BOLESŁAWIECKIE SANKTUARIUM MARYJNE

ul. Kościelna 3, 59-700 Bolesławiec

Kancelaria Parafialna czynna jest każdego dnia w godzinach od 16:00 do 17:45.

W soboty od godz. 10:00 do 11:00 oraz od 16:00 do 17:45.